Week van het Water, houden we hier droge voeten?

Gepubliceerd op 6 september 2021

Het is de Week van het Water bij RTV Utrecht. De hele week verzorgt RTV Utrecht items rond verschillende waterthema's. Van drinkwater tot problemen en oplossingen rondom (hoos)buien. Vandaag gaat het over 'houden we in onze provincie altijd droge voeten?' Hydroloog Niko Wanders en onze dijkgraaf Jeroen Haan geven antwoord op die vraag.

Water vasthouden op de Utrechtse Heuvelrug

In het artikel en de reportage van vandaag, kijkt RTV Utrecht op het hoogste en laagste punt van de provincie Utrecht. Op de Utrechtse Heuvelrug is het vooral de vraag hoe we water langer en beter kunnen vasthouden voor als het droog is. Dat kan bijvoorbeeld door naaldbomen te vervangen voor loofbomen en water in de grond te infiltreren. Hiervoor werkt ons waterschap samen met gebiedspartners aan de Blauwe Agenda.

Oplossingen zoeken voor bodemdaling

Tegelijkertijd hebben we in ons beheergebied te maken met bodemdaling. Een deel van ons gebied bestaat uit veengrond. Als je daar (teveel) water wegpompt, gaat het veen oxideren en zakt het langzaam naar beneden. Daarvoor zoeken we oplossingen, samen met de agrariërs.

Oproep dijkgraaf: maak keuzes

We hebben in ons gebied dus uiteenlopende uitdagingen in relatie tot de vraag 'houden we hier droge voeten?'. Belangrijk daarbij is volgens onze dijkgraaf dat we keuzes maken. 'Mensen willen hier wonen en werken, maar niet alles kan overal. Dat vraagt om keuzes, welke functie willen we waar bedienen?' Als waterschap brengen we kennis van water en bodem mee, cruciaal bij het maken van ruimtelijke keuzes.


Houden we hier droge voeten?

Jeroen Haan over 'houden we hier droge voeten?'