Onderhoud van natuursloten mag extensiever

Gepubliceerd op 25 augustus 2021

Eigenaren van natuurgebieden in het oosten van ons werkgebied kunnen voortaan ontheffing aanvragen van het onderhoud van natuursloten. Minder maaien van natuursloten is gunstig voor de natuur en is gemakkelijker. Met de ontheffing speelt het waterschap in op een langgekoesterde wens van landgoedeigenaren en natuurbeheerders.

Minder of geen onderhoud

De meeste natuursloten waarvoor ontheffing kan worden aangevraagd liggen in het Langbroekerweteringgebied. Het gaat om sloten in natuurgebieden zoals vastgelegd in het Provinciale Natuurbeheerplan 2017.

Eigenaren krijgen met de ontheffing meer ruimte om het onderhoud naar eigen inzicht uit te voeren. Dat is goed voor de natuur en gemakkelijker voor de eigenaren. Sloten waar meer planten in staan kunnen beter water vasthouden en zijn een beter leefgebied voor verschillende soorten insecten, amfibieën en zoogdieren.

Ontheffing aanvragen

Eigenaren kunnen digitaal een ontheffing aanvragen via onze website: hdsr.nl/natuursloten. Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan de sloten moeten voldoen: aan beide zijden van de sloot moeten natuurgebieden zijn; en als de sloot percelen van twee eigenaren scheidt, moeten beide eigenaren ontheffing aanvragen en krijgen. Ook mag de sloot geen rol hebben in de afwatering van bebouwing, infrastructuur of landbouwgrond.