Officiële opening waterbergingsgebied De Hooge Boezem

Gepubliceerd op 25 september 2014

Donderdagmiddag 25 september 2014 is het waterbergingsgebied De Hooge Boezem achter Haastrecht officieel geopend door Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland Jaap Smit. Hij deed dat door het onthullen van een tijdelijk informatiebord over de waterbergingslocatie bij de calamiteitenduiker. Het waterbergingsgebied is vorige maand getest en die test is geslaagd, zo vertelde projectleider Yvo Snoek de aanwezigen.

Dijkgraaf Patrick Poelmann blikte terug op een geslaagde samenwerking tussen eigenaar Het Zuid-Hollands Landschap, waterschap, aannemer, bezoekerscentrum De Hooge Boezem, gemeente Vlist en provincie Zuid-Holland. "Met de inrichting van de Hooge Boezem combineren we waterberging, natuurontwikkeling en cultuurhistorie", aldus Poelmann.

Natuurontwikkeling

Door de nieuwe inrichting is de vogelstand spectaculair toegenomen. "Het aantal bijzondere vogelsoorten en ook het aantal vogelspotters heeft ons verrast", vertelde Marleen van den Ham, hoofd terreinen en opstallen van Het Zuid-Hollands Landschap. De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard monitort continue de vogelstand en bracht de ontwikkeling in kaart. Bekijk de posters met resultaten (zie rechterbalk).

Cultuurhistorie

Precies honderd jaar na het buiten gebruik stellen van de boezem in 1914 krijgt het gebied nu weer zijn functie van waterberging terug. Recent heeft het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek het gehele archief van het voormalig waterschap De Hooge Boezem Achter Haastrecht en zijn rechtsvoorgangers geïnventariseerd. In november zal die inventaris via de website van het streekarchief te raadplegen zijn. Dijkgraaf Patrick Poelmann citeerde uit enkele stukken:

  • ‘1637 – 1638: Stukken betreffende de vernieuwing van de Oosterse Boezemsluis en een conflict met de steden Dordrecht, Gouda en Haarlem over de doorvaart’
  • ‘1786 – 1787: Stukken betreffende een conflict tussen de Directie en vertegenwoordigers van de polders over onregelmatigheden bij de aankoop van molenroedes’
  • ‘1850-1851: Stukken betreffende het opvijzelen van de zeven molens’.

Kortom, een bijzondere geschiedenis, die met het in ere herstellen van de Hooge Boezem een vervolg gaat krijgen. Geïnteresseerd in de geschiedenis van het gebied? Bekijk de beschrijving van het voormalige waterschap De Hooge Boezem (zie rechterbalk).