Eva van Esch (kamerlid Partij voor de Dieren) op werkbezoek bij HDSR

Gepubliceerd op 15 juli 2021

Tweede Kamerlid Eva van Esch (Partij voor de Dieren) heeft een werkbezoek afgelegd aan HDSR. Ze ging op bezoek bij de pilot bodemdaling bij het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Daarnaast werd gesproken over klimaatbestendig bouwen in de polder Rijnenburg. Dijkgraaf Jeroen Haan en hoogheemraad Bert de Groot ontvingen Eva.

Bodemdaling belangrijk speerpunt

Nieuw evenwicht

De Partij voor de Dieren heeft veel aandacht voor bodemdaling. Daarom was het werkbezoek aan de pilot in Zegveld geen toeval. Hier wordt bodemdaling afgeremd met onderwaterdrainage en is er overgeschakeld op een lichter ras vee, dat beter is voor het veenweidegebied. Van Esch: “Het lijkt belangrijk om te kijken naar ouderwets boeren, meer samenwerken met de natuur en het weer. Er zijn nieuwe kwetsbaarheden gekomen die polderen naar een nieuw evenwicht noodzakelijk maken.”

Lees het landschap

Het waterschap wil bodemdaling met 50% hebben gereduceerd in 2030. Daarbij is het ook belangrijk om te kijken naar de juiste functies op de juiste locaties, iets dat Jeroen Haan al eerder benoemde. Het verdelingsvraagstuk voor water is groot op het moment dat er waterschaarste is. “Ook bij bodemdaling geldt: lees het landschap. Kijk wat er al is, dan neem je de juiste besluiten.”

Bouwen in Rijnenburg

Naast bodemdaling, ging het tijdens het werkbezoek over de polder Rijnenburg. De vraag kwam naar boven of het wel verstandig is om te bouwen in een laaggelegen gebied. Onze dijkgraaf gaf aan dat drijvende huizen of huizen op palen uitkomst kunnen bieden. “Waarom maken we van Rijnenburg niet een rolmodel van een klimaatbestendige wijk?”

Van Esch zou het kritische geluid van de waterschappen vaker willen horen: “Als men zo wil bouwen, dan gaan de waterschappen het niet oplossen.” Waterschappen hebben volgens het Kamerlid wel een belangrijke positie en veel kennis en kunde. Dijkgraaf Haan riep al vaker op dat waterschappen eerder aan tafel willen bij keuzes in de ruimtelijke ordening: "Maak water en bodem leidend bij ruimtelijke keuzes."


Werkbezoek Eva van Esch

Werkbezoek Eva van Esch