Waterschap maakt hergebruik grondstoffen mogelijk

Gepubliceerd op 4 januari 2021

De uitbreiding van de rioolwaterzuiveringinstallatie in Leidsche Rijn van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is afgerond. Het afvalwater van Maarssen en Maarssenbroek wordt nu ook in Leidsche Rijn gezuiverd. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op het Amsterdam-Rijnkanaal. Hiermee ontlasten we de kwetsbare Vecht. Door het plaatsen van een fijnzeefinstallatie kan extra afvalwater verwerkt worden en wordt hergebruik van grondstoffen mogelijk.

Van drie zuiveringen naar één

De zuivering in Maarssenboek was verouderd en zou ingrijpend moeten worden gerenoveerd. Economisch gezien was het interessanter het afvalwater van Maarssenbroek in Leidsche Rijn te gaan verwerken. Hetzelfde gold voor de zuivering in Maarssen van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het samenvoegen van de drie rioolwaterzuiveringen leidt tot groter rendement en biedt financiële en beheersmatige voordelen. Beide waterschappen zijn daarom een samenwerking aangegaan om tot deze oplossing te komen.

Er is een persleiding onder de A2 aangelegd om het afvalwater vanuit beide locaties naar Leidsche Rijn te pompen. Op de zuivering in Leidsche Rijn is extra capaciteit gerealiseerd door de bouw van een extra nabezinktank (in een nabezinktank worden water en slib van elkaar gescheiden) en de vergroting van de beluchtingsinstallaties.

Fijnzeefinstallatie

In aanvulling hierop is een fijnzeefinstallatie gebouwd. De functie van de installatie is om ‘zwevende stof’ uit het afvalwater te verwijderen. De verwijdering van zwevende stof zorgt door belastingvermindering van de slibtanks voor extra zuiveringscapaciteit. Bovendien vangt de installatie vooraf haren en vezels op. Hierdoor wordt het risico op schade aan de zuiveringsinstallatie als geheel een stuk minder. Uiteindelijk worden hierdoor de kosten voor het beheer lager.

De installatie maakt het op een later tijdstip mogelijk om cellulose uit het afvalwater als grondstof te gebruiken. Cellulose is een stof die bijvoorbeeld in toiletpapier zit. Het wc-papier wordt door middel van een zeef uit het afvalwater gehaald. Uit dit zogenaamde zeefgoed kan de grondstof cellulose gewonnen worden. Cellulosevezels kunnen voor producten zoals isolatiemateriaal in de bouw worden gebruikt.
Op deze manier draagt De Stichtse Rijnlanden bij aan de biobased economy.