Waterschapsmedewerkers inspecteren 55 kilometer Lekdijk te voet

Gepubliceerd op 2 oktober 2020

Op de dinsdagen 6 en 13 oktober inspecteren medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te voet 55 kilometer Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Zij lopen in twee- of viertallen over de weg en over de taluds van de dijk, zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de dijk.

Inspectie van de Lekdijk

De inspectie van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven duurt twee dagen: op 6 oktober inspecteren we het westelijke deel (Nieuwegein – Schoonhoven) en op 13 oktober het oostelijke deel (Amerongen – Nieuwegein). De inspectie duurt van 8.00 tot ca 16.00 uur. Bij erg slecht weer stellen we de inspectie uit.

Onze medewerkers bekijken onder meer of de grasmat van de waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt) in orde is en of en waar scheuren, verzakkingen en natte plekken zijn. Wanneer nodig nemen we maatregelen om de dijk weer in orde te maken.

Onze medewerkers kunnen zich op verzoek legitimeren en dragen herkenbare bedrijfskleding. We vragen u om rekening met hen te houden wanneer zij op de weg lopen, voor uw en onze veiligheid.

Het belang van de Lekdijk

De noordelijke Lekdijk beschermt niet alleen de direct achter de dijk gelegen grond, maar een groot deel van Utrecht en de Randstad tegen overstromingen vanuit de Lek. Met de inspectie controleren we of de dijk klaar is voor het komende hoogwaterseizoen. Onder de noemer Project Sterke Lekdijk werken we de komende jaren ook aan de waterveiligheid op lange termijn. De Lekdijk wordt versterkt van Amerongen tot Schoonhoven.


Inspectie van de Lekdijk