Doorvaart Lange Linschoten gestremd

Gepubliceerd op 28 september 2020

De komende tijd worden werkzaamheden uitgevoerd om de beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) langs de Lange Linschoten te vervangen. Door het verzakken van de oevers is een deel van de bermen verdwenen en is het wegdek er slecht aan toe.

Op verzoek van de aannemer is vanwege deze werkzaamheden de doorvaart van de Lange Linschoten van maandag 07.00 uur tot vrijdag 17.00 uur niet mogelijk. In de weekenden is de doorvaart wel mogelijk. De stremming is afgestemd met de gemeente Woerden/Oudewater en het waterschap.

De stremming is op diverse locaties met borden aangegeven.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Freek Braam, telefoon  030 - 209 7164.