Overdracht voorhavendijken Prinses Irene- en Beatrixsluis en Koninginnensluis van Rijkswaterstaat naar De Stichtse Rijnlanden

Gepubliceerd op 15 september 2020

Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, heeft op 15 september het beheer van zes voorhavendijken tijdens een digitale bijeenkomst overgedragen aan dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Het gaat om het beheer van de voorhavendijken (de dijkgedeelten tussen sluis en Lek) bij de:

  • Prinses Irenesluis in Wijk bij Duurstede
  • Prinses Beatrixsluis en
  • Koninginnensluis in Nieuwegein

In alle gevallen betreft het zowel de oostelijke als westelijke zijde.

Gelijksoortige infrastructuur bij één beheerder

De overdracht gebeurt op basis van afspraken uit het Bestuursakkoord Water uit 2011. Hierin zijn tussen onder andere Rijkswaterstaat en waterschappen afspraken gemaakt over de overdracht van primaire waterkeringen, zodat deze dijktrajecten in beheer zijn (of komen) bij de waterschappen. Zo komt gelijksoortige infrastructuur bij één beheerder. Dit maakt het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) doelmatiger met heldere verantwoordelijkheden.

Versterking voorhavendijken in project Sterke Lekdijk

Een groot voordeel van de overdracht is, dat de versterking van de gehele Lekdijk tussen Amerongen tot Schoonhoven nu in één hand is. Jeroen Haan hierover: “De overdracht is goed getimed. De verkenningsfasen van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk zijn inmiddels gestart voor de deeltrajecten waarin deze voorhavendijken liggen”.

Michèle Blom beaamt dit: “Het is inderdaad een groot voordeel dat het versterken van de Lekdijk nu als totaalpakket kan worden uitgevoerd”.


De voorhavendijken van de Prinses Irenesluis in Wijk bij Duurstede