Coronavirus: waterschapsmedewerkers werken thuis

Gepubliceerd op 30 september 2020

Ons waterschapskantoor in Houten voor publiek gesloten. We zijn telefonisch bereikbaar via ons algemene nummer (030) 634 5700, en via onze website.

Gevolgen van Coronavirus voor ons waterschap

Net als vele andere organisaties in Nederland werken ook wij mee aan het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus in Nederland. De kantoormedewerkers van De Stichtse Rijnlanden werken daarom thuis, overleggen en bijeenkomsten worden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch gehouden, of waar mogelijk uitgesteld.

We dragen zo ook bij aan het voorkomen van uitval van onze eigen medewerkers. Het grootste risico voor ons waterschap is namelijk dat er zoveel mensen ziek worden, dat we onze taken –veilige dijken, droge voeten en schoon water- niet meer kunnen uitvoeren.

Vitale partner

Veel mensen beseffen het niet, maar ons waterschap is één van de vitale partners in de provincie. Zonder onze dijken, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties zou 60 % van ons gebied onder water staan en afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) (water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) ongezuiverd in onze kanalen en rivieren belanden. We doen er dan ook alles aan om onze medewerkers gezond te houden. Daarom zullen zij de komende weken zo min mogelijk samenkomen, geen handen schudden en gepaste afstand houden.

Afvalwater

In afvalwater komen virussen en bacteriën voor. In recente berichtgeving heeft het RIVM (25 maart 2020) aangekondigd dat er corona is aangetroffen in het rioolwater. Onze medewerkers voorkomen altijd al dat ze in direct contact met afvalwater komen. Daarvoor gebruiken ze persoonlijke beschermingsmiddelen. Onze medewerkers lopen dan ook geen extra risico om met het Coronavirus besmet te raken.

Bereikbaarheid

We blijven bereikbaar voor meldingen via ons algemene nummer (030) 634 5700, en via onze website. Wel kan het voorkomen dat vragen en verzoeken minder snel worden afgehandeld. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bijeenkomsten en excursies

In principe zijn alle bijeenkomsten tot en met 18 oktober 2020 digitaal. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk als een bijeenkomst écht niet digitaal mogelijk is.

Het is niet mogelijk om een excursie of bezoeken aan de gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties te brengen. Reeds geboekte excursies zullen worden afgebeld.

Werken aan projecten

Voor ons als waterschap is het belangrijk dat de werkzaamheden aan onze basistaken, veilige dijken, droge voeten en schoon water, zoveel mogelijk door kunnen gaan. Hierbij volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM als het gaat om hygiëne, afstand etc. Dat geldt ook voor de aannemers die in opdracht van het waterschap aan het werk zijn.

Als gevolg hiervan is er minder live contact met inwoners. Heeft u vragen over projecten of plannen van het waterschap? Dan kunt u altijd bellen of mailen met de omgevingsmanager of de projectleider van het project. Voor vragen over het beheer en onderhoud van sloten of dijken, kunt u de gebiedsbeheerder of de toezichthouder bellen of mailen.

U kunt deze collega’s bereiken via het algemene nummer van het waterschap: (030) 634 5700.