Renovatie poldergemaal Haanwijk

Gepubliceerd op 27 februari 2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat begin maart 2020 starten met het renoveren van poldergemaal Haanwijk. Het gemaal ligt naast Haanwijk 33 in Harmelen en bemaalt de gelijknamige polder. De renovatie duurt tot medio juli 2020.

Het gemaal is gebouwd in 1997 en zorgt voor de aan- en afvoer van water in de polder Haanwijk. Na ruim 22 jaar is het gemaal toe aan een grote onderhoudsbeurt. Een mooie kans om extra aandacht te besteden aan de visvriendelijkheid van het gemaal.

Werkzaamheden

Tijdens de renovatie krijgen bijna alle onderdelen van het gemaal een grote onderhoudsbeurt: het gemaal krijgt nieuwe en iets grotere pompen, het gemaalgebouw is in matige staat en wordt daarom volledig vervangen, de drijfvuilopslag en -verwerking wordt vernieuwd en verbeterd en het gemaalterrein opnieuw bestraat. Met de nieuwe elektrotechnische installatie, kan het gemaal net zoals nu het geval is, volledig op afstand worden bestuurd.

Gedurende de werkzaamheden gaat het bemalen van de polder gewoon door. Dit gebeurt door een tijdelijke pompinstallatie naast het gemaal. De pompcapaciteit van deze installatie is gelijk aan de bestaande pompcapaciteit.

Mogelijke overlast voor de omgeving

De werkzaamheden vinden voornamelijk op en nabij het gemaalterrein plaats. Bij de weg is wel zo nu en dan in- of uitrijdend bouwverkeer. De werkzaamheden worden met verkeersborden langs de doorgaande weg aangegeven.


Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Theo Buijserd, via tel. (030) 209 7361. Mailen kan ook: buijserd.tja@hdsr.nl.