Update: hoogwater op Nederrijn en Lek

Gepubliceerd op 10 februari 2020

Op dit moment (10 februari) passeert de piek van de hoogwatergolf de Nederrijn en Lek – tussen Amerongen en Schoonhoven – als gevolg van zware regenval in Duitsland. Het hoogste peil bij Lobith op de Rijn is bereikt en de waterstand is nu weer aan het zakken.

Waterschap blijft alert, maatregelen blijven van kracht

Harde wind en springtij zorgen door opstuwing nog wel voor verhoogde waterstanden op de Lek (vanaf Schoonhoven tot Hagestein). Dit levert geen gevaar op voor de dijken. Uiterwaarden achter een zomerkade blijven droog. De harde wind houdt naar verwachting tot en met dinsdag aan. De genomen maatregelen blijven daarom nog van kracht. De bovenste schutkolk van de gemeentesluis in Vreeswijk blijft opgezet en de inlaten van de sluizen in Vreeswijk en Irenesluis blijven dicht.

Geen dijkinspectie noodzakelijk

Vooralsnog is dijkinspectie niet noodzakelijk. Uiteraard blijft het waterschap alert en bekijken we de situatie van dag tot dag. Houd voor meer informatie onze website in de gaten.