Zeister Carsbeek krijgt opknapbeurt

Gepubliceerd op 5 februari 2020

Slechts weinig mensen weten van het bestaan van de Zeister Carsbeek. Van deze voormalige sprengbeek, die achterlangs de woningen aan de Kersbergenlaan en Van Renesselaan loopt, was dan ook weinig over. Een deel van de beek was helemaal dichtgeslibd; andere delen waren overwoekerd. Tot nu: de beek wordt uitgebaggerd.

38 eigenaren

In het stedelijk gebied zijn de meeste wateren in beheer en eigendom van gemeente of waterschap. De Carsbeek is een uitzondering: die is van in totaal 38 aangrenzende perceeleigenaren. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, maar daar was de afgelopen veertig jaar weinig van gekomen. Ook bleek, dat een deel van de bagger vervuild was, zodat dat deel niet over de aanliggende percelen mocht worden verspreid. Uiteindelijk hebben vier actieve bewoners het initiatief genomen om alle 38 eigenaren te mobiliseren, en dat is goed gelukt!

Laatste baggerwerk van start

Aannemersbedrijf Straver & Zn is vandaag gestart met het baggeren van de laatste helft van de Carsbeek. Dit deel is voor het weekend vermoedelijk afgerond. In januari werd de eerste helft al aangepakt.

Ook de vijver aan het Kersbergenplein wordt nog gebaggerd; de kosten daarvan betaalt de gemeente Zeist. Het waterschap organiseert het baggerwerk en draagt de meerkosten voor het afvoeren en verwerken van de vervuilde bagger.

De Carsbeek

De Carsbeek is ook een stukje historisch watererfgoed. Het is het enige nog zichtbare overblijfsel van de Ridderhofstad Carsbergen en de buitenplaats Kersbergen, die in 1934 is afgebroken.

Waarom baggeren?

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Ook belemmert een dikke laag bagger op de bodem een goede aan- en afvoer van water. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden.


Een baggerboot in actie in de Carsbeek (Griftzijde)