Crisisoefening Waterdreiging: volop actie op Woerdense dijken

Gepubliceerd op 20 november 2019

Een grote crisisoefening in Woerden houdt zo'n 150 waterschappers en 22 militairen van de Nationale Reserve van de straat. Ze beoefenen de samenwerking tijdens het dichten van dijken en watergangen.

Afgelopen maandag begon de oefening op het waterschapskantoor in Houten met een sessie scenariodenken. Na dagen van hevige neerslag zijn de dijken verweekt, en is er kans op doorbreken, zo luidde het scenario wat de oefenstaf had voorbereid. Het WaterschapsBeleidsTeam besloot om assistentie van Defensie te vragen. Sinds dinsdagmorgen werken de 22 militairen van het Korps Nationale Reserve met volle kracht mee met het vullen en leggen van zandzakken en het afsluiten van watergangen.

Compartimentering

Bij een dreigende doorbraak van de regionale dijken rondom Woerden is het zaak om zo snel mogelijk de aanliggende watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) af te sluiten. Immers, de Oude Rijn, Grecht, Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering staan allemaal in open verbinding met elkaar. Bij een dijkdoorbraak zou het hele watersysteem leeglopen. Door het afsluiten van watergangen kan dit voorkomen worden. Op verschillende plaatsen in Woerden zijn speciale 'kunstwerken', zoals bij de Blokhuisbrug en in de Jaap Bijzerwetering. Woensdag oefenen we het afsluiten van de Korte Linschoten met big bags en zandzakken.

Ook bij de waterberging (Proces waarbij na bijvoorbeeld hevige regenval overtollig rivierwater in een opvangplek kan lopen, waarbij dit water wordt bewaard voor drogere tijden) aan de Grecht in Woerden is er volop actie: daar repareren militairen een overgelopen dijk met zandzakken. Die waren dinsdagavond verwijderd door baldadige jeugd, die in het complot zat en ingeschakeld was door de oefenstaf.

Voorbereid op hoogwater, droogte en wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water)

Oefeningen zijn belangrijk om medewerkers en militairen tijdens een echte crisis goed in te kunnen zetten en samen te laten werken. Dit kan zijn tijdens periodes van hoogwater, bij wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) maar ook tijdens droogte.


Dronebeelden van de oefening bij de Grecht

Item over de oefening van RTV Utrecht