Wickenburghseweg ’t Goy afgesloten voor verbeteren waterhuishouding

Gepubliceerd op 7 november 2019

Update 12 november 2019: werkzaamheden uitgesteld tot 6 januari 2020

Voor de verbetering van de waterhuishouding is de Wickenburghseweg in ’t Goy begin 2020 afgesloten voor doorgaand verkeer. Aannemer Ateko start in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in de week van 6 januari 2020 met de werkzaamheden.

Verbetering van de aanvoer van water

De aanvoer van water vanuit de Kanaalsloot (langs het Amsterdam-Rijnkanaal) naar fruitteeltpercelen aan en rond de Wickenburghseweg kent verschillende knelpunten. Duikers (buizen) en watergangen zijn te smal, zodat fruittelers bij nachtvorst te weinig water aan kunnen voeren voor het beregenen van hun fruitbomen.

Door het verbreden van watergangen en het vervangen van duikers wordt het watersysteem robuust en toekomstbestendig. De werkzaamheden komen voort uit het watergebiedsplan ‘Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal’.

Wat gaat er gebeuren?

Ter hoogte van nr 23 verwijdert de aannemer het asfalt, en wordt een gat van vier meter diep gegraven. Het gat wordt drooggemalen door middel van bronbemaling; in het gat wordt een duiker gemaakt. Andere duikers worden vervangen en watergangen in de directe omgeving worden opgeschoond en deels voorzien van houten beschoeiing.

Voor de werkzaamheden is het nodig om één boom te kappen. Het waterschap vergoedt de waarde van de boom aan de gemeente Houten. De gemeente plant voor dit bedrag nieuwe bomen langs de Wickenburghseweg.

De sleuf in de weg wordt met betonstraatstenen dichtgemaakt. Na een jaar is de grond zover ingeklonken, dat de gemeente Houten het wegdek kan asfalteren.

Planning en verkeersmaatregelen

Aannemer Ateko start op maandag 6 januari 2020 met de werkzaamheden, die ongeveer een maand in beslag nemen. De Wickenburghseweg is dan ter hoogte van nummer 23 afgesloten. Aanliggende percelen blijven van beide kanten bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt met borden geattendeerd op de afsluiting en omgeleid via de Hoogdijk en de Beusichemseweg. Een week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden al attenderingsborden geplaatst.