Waterschap inspecteert Lekdijk te voet

Gepubliceerd op 11 oktober 2019

Op maandag 14 oktober 2019 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te voet de Lekdijk tussen de Beatrixsluis in Nieuwegein en Schoonhoven geïnspecteerd. Medewerkers van het waterschap liepen in twee- of viertallen over de weg en het talud van de dijk. Ze beoordeelden of de binnen- en buitenzijde van de dijk in goede staat zijn. Het waterschap gaat ook andere keringen in het werkgebied inspecteren.

Ze bekeken onder of:
-de grasmat van de waterkering in orde is;
-of er scheuren of verzakkingen te zien zijn;
-of en waar natte plekken te zien zijn; 
-of de werking van de dijk op een andere manier wordt beïnvloed.

Op basis van deze inspectie neemt het waterschap maatregelen om de conditie van de dijk weer in orde te maken.

Waterveiligheid

De inspectie duurt van 8.00 tot ca 16.00 uur. De zorg voor waterveiligheid is een belangrijke taak van het waterschap. Dijken en kades beschermen de lager gelegen gebieden tegen overstromingen. Het waterschap voert ook de komende jaren waar nodig werkzaamheden uit aan waterkeringen, zodat ze voldoen aan de veiligheidseisen.


Bekijk het filmpje over de inspectie van de Lekdijk

Meer informatie

Voor meer informatie over deze inspectie kunt u contact opnemen met het  waterschap, tel. (030) 634 5700, e-mail post@hdsr.nl