Waterschap en vrijwilligers werken samen aan watererfgoed Woerden

Gepubliceerd op 9 oktober 2019

Met het tekenen van een beheerovereenkomst bevestigden Ruud Mees van de Stichting Watererfgoed Groot Woerden en Bernard de Jong van het waterschap vandaag de samenwerking tussen beide partijen.

In de overeenkomst is vastgelegd dat de vrijwilligers van de stichting het beheer van zowel stoomgemaal Kamerik-Teylingens als van dieselgemaal Papekop-Diemerbroek in Woerden op zich nemen. Doel van de samenwerking is de twee oude gemalen op een duurzame manier in stand te houden. En om via communicatie en educatie de kennis over het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) van vroeger, nu en de toekomst te delen met het publiek.

Cultuurhistorisch erfgoed

Stoomgemaal Kamerik Teylingens (1871) is een Rijksmonument en één van de negen nog bestaande complete stoomgemalen in ons land. Bij dieselgemaal Papekop Diemerbroek (1928) komen vijf eeuwen waterbeheer tot leven.

Het waterschap is eigenaar van zowel het stoom- als het dieselgemaal. En hoewel ze al lang geleden buiten gebruik zijn gesteld, zijn ze cultuurhistorisch heel waardevol. Het ontbreekt het waterschap echter aan specifieke kennis om het beheer en onderhoud van beide gemalen op zich te nemen. Kennis en kunde die de vrijwilligers wél hebben, zoals kennis van stoomgemalen en dieselmotoren.

Waard om te behouden

Hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Bernard de Jong: “We zien het als onze plicht naar het nageslacht om goed voor deze pareltjes uit het verleden te zorgen. De gemalen laten bij uitstek zien wat de rol is van water en waterbeheer in de ontstaansgeschiedenis van ons gebied. En hier vinden de vrijwilligers en het waterschap elkaar: wij blijven als eigenaar verantwoordelijk en financieren het beheer, maar we liften mee op de onschatbare kennis van de vrijwilligers. Door samen te werken kunnen we ons cultuurhistorisch watererfgoed niet alleen behouden, maar ook versterken.”

De overeenkomst

Naast het gebruiksrecht wat de stichting heeft is tussen partijen afgesproken welke beheer- en onderhoudswerkzaamheden de vrijwilligers doen. De stichting heeft daarnaast nog plannen om de complexen zo ver als mogelijk in “oude luister” te herstellen. Daarvoor is ze, naast de jaarlijkse waterschapsbijdrage, actief op zoek naar sponsoren en bijdragen van derden.


Ruud Mees, voorzitter van de Stichting Watererfgoed Groot Woerden, en hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Bernard de Jong ondertekenen de beheerovereenkomst in de herbouwde kolenloods. Op de trui van Ruud prijkt het logo van de nieuwe stichting.

Het bouwbord van de kolenloods, voor de zwarte kolenloods (l) en gemaal Kamerik-Teylingens in Kamerik