Waterhuishouding Overlangbroek verbeterd

Gepubliceerd op 26 september 2019

Met het planten van een eikenboom hebben bestuurders van provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en De Stichtse Rijnlanden de verbetering van de waterhuishouding in natuurgebied Overlangbroek symbolisch afgerond. De drie organisaties hebben nauw samengewerkt om het gebied te verbeteren.

Waterhuishouding aangepast

Hoogheemraad Els Otterman: "In opdracht van de provincie Utrecht hebben we de waterhuishouding in dit natuurgebied afgelopen jaar aangepast. Hier in het Langbroekerweteringgebied komt veel schoon, voedselarm kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug naar boven. Daar moeten we zuinig op zijn en daarom willen we dit zo lang mogelijk vasthouden. Het overtollige, zure regenwater willen we echter juist afvoeren. De natuur hier vraagt daar om. Met een slimme combinatie van vasthouden èn afvoeren van water hebben we hier in het gebied een goede balans gezocht. Dat hebben we gedaan door het aanleggen van stuwen, dammen en duikers en het aanpassen van sloten".

Essenhakhoutbos

Het natuurgebied Overlangbroek vormt, samen met de natuurgebiedjes op landgoed Kolland en Oud-Kolland, onderdeel van een bijzonder kleinschalig cultuurlandschap met essenhakhoutbosjes. Het is zo bijzonder dat het door Europa is aangewezen als Natura 2000 gebied.

Vroeger werd het jonge hout afgezet en gebruikt voor het maken van wagenwielen en gereedschap.

Door het eeuwenlange hakhoutbeheer zijn in het natuurgebied oude essenstobben, of stoven, ontstaan, de dikke, knoestige onderstammen. Dit zijn ideale groeiplaatsen voor allerlei zeer zeldzame mossen en korstmossen die in Europa bedreigd zijn. Een schimmelziekte, de zogenaamde essentaksterfte, zorgt momenteel helaas voor veel sterfte onder de essen. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, en de provincie Utrecht hopen een deel van het hakhout en de mossen te kunnen behouden door inplant met andere soorten. Behalve de mossen leven in dit bos ook andere karakteristieke soorten, zoals de spotvogel en de sleedoornpage.

Het gebied is nu weer goed toegankelijk, er loopt een Klompenpad doorheen en er is een informatiebord geplaatst, waarop te lezen is hoe het gebied is ontstaan en waarom het bijzonder is.

Verdroging

Overlangbroek is een van de belangrijkste verdroogde natuurgebieden in de provincie Utrecht. In deze zogenaamde ‘TOP-gebieden’ werkt de provincie samen met natuur-, milieu- en landbouworganisaties en water- en terreinbeheerders aan het bestrijden van verdroging.  Deze verdroging is de afgelopen 50 jaar sluipenderwijs toegenomen.

Els Otterman: "Om het gebied van de Langbroekerwetering toekomstbestendig te maken moeten we terug naar de basis: het natuurlijke waterpeil. Dat betekent zoveel mogelijk water laten infiltreren op de Heuvelrug, en het schone kwelwater, dat hier naar boven komt, vasthouden.

In dit gebied, waar landbouw en natuur naast elkaar voorkomen, willen we in gesprek gaan met de boeren over natuur-inclusieve landbouw. Dat is landbouw die uitgaat van het waterpeil dat er is. Zo werken we, samen met bewoners en bedrijven, aan waterbeheer dat klaar is voor de toekomst."


Jasper Kuipers, provinciehoofd Utrecht van terreinbeheerder Staatsbosbeheer, gedeputeerde Hanke Bruins Slot (midden) en hoogheemraad Els Otterman planten samen een eikenboom.

Foto: Corien Koreman, Staatsbosbeheer