Waterschap gaat minder malen voor meer ijs

Gepubliceerd op 6 februari 2021

Met het oog op de komende vorstperiode neemt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maatregelen om de ijsgroei op sloten en kanalen te bevorderen. Waar dit kan zetten we gemalen uit en stellen stuwen zo in, dat de stroming van het water minimaal is. Ook is met ingang van maandag 8 februari 2021 om dezelfde reden, een vaarverbod van kracht voor alle vaarwegen.

Zo min mogelijk malen

Het waterschap stelt waar mogelijk gemalen, stuwen en inlaten op zo’n manier in dat het waterpeil minder fluctueert. Door de stroming in het water te beperken, helpen we de natuur een handje. Het betekent niet dat er sprake is van een totale maalstop. Als het voor het peil of de waterkwaliteit in de polder noodzakelijk is om water af te voeren, zal het waterschap dit voor laten gaan.

Vaarverbod

Met het vaarverbod wil het waterschap voorkomen dat het ijs kapot wordt gevaren. Het verbod gaat maandagochtend 8 februari 2021 in en geldt totdat de dooi is ingezet. Het verbod geldt onder meer voor de Grecht, de Wierickes, de Lange Linschoten, de Montfoortse Vaart, de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Leidsche en (deels) Oude Rijn.

Veiligheid voorop

Als waterschap proberen we door minder te malen, de aangroei van ijs te bevorderen. We kunnen geen garantie geven dat het ijs overal dik genoeg is om op te schaatsen. Het inschatten van de veiligheid is uw eigen verantwoordelijkheid. Schaats bij voorkeur op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken en vermijd ijs in de omgeving van gemalen en stuwen, ook al draaien ze niet.


Meer informatie

IJs en schaatsen

Informatie over betrouwbaar natuurijs is te vinden op de website van de KNSB. Hier vindt u ook informatie over schaatsen en corona.

Vaarverboden en stremmingen

Een actueel overzicht  van alle vaarverboden en stremmingen (ook van andere vaarwegbeheerders) te vinden is op www.vaarweginformatie.nl