Nieuw regionaal netwerk 'Water & Klimaat'

Gepubliceerd op 21 oktober 2019

Het klimaat verandert, wij veranderen mee. Dat doen we door onze water- en klimaatkrachten te bundelen in een nieuw regionaal netwerk 'Water & Klimaat'. De klimaattop van afgelopen vrijdag 18 oktober stond dit jaar in het teken van klimaatadaptatie en regionale samenwerking.

17 Bestuurders van 14 gemeenten uit de regio Utrecht Zuidwest, de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio Utrecht waren bij de klimaattop aanwezig. Ze bekrachtigden de nieuwe samenwerking door de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Elkaar inspireren en enthousiasmeren

Vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven hoorden op de klimaattop het laatste nieuws over de gevolgen van de klimaatverandering voor de Nederlandse Delta, de manier waarop de regio Utrecht Zuidwest zich hierop kan aanpassen en de sleutels die we in handen hebben om de impact van klimaatverandering te beperken. Maar vooral gingen ze met elkaar in gesprek, kwamen er inspirerende voorbeelden en ideeën naar boven en ontstonden nieuwe grensoverstijgende initiatieven. Hoofdgast spreker op de klimaattop was Deltacommissaris Peter Glas die zei: ”Klimaatadaptatie is niet zomaar iets, het is een transitie. In deze transitie is het echt nodig dat we bij alle fysieke ingrepen rekening gaan houden met klimaatveranderingen én deze we deze ingrepen dus klimaatadaptief gaan uitvoeren.”

Lees het gehele persbericht via onderstaande link.

Persbericht Klimaattop Utrecht Zuidwest_21okt2019 (pdf, 650 kB)


De aanwezige bestuurders op de klimaattop gaven samen een 'GO' voor het nieuwe Utrechtse netwerk 'Water & Klimaat'.