Vaarverbod Leidsche Rijn en beperkt schutten sluis Bodegraven in verband met aanvoer extra zoetwater

Gepubliceerd op 14 juli 2022

Vanaf maandag 18 juli 2022 12:00 uur geldt er een vaarverbod voor pleziervaartuigen in de Leidsche Rijn tussen de Haanwijkersluis in Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Ook wordt de sluis in Bodegraven beperkt geschut: om 10.00 uur, 12.00 uur, 16.00 uur en 19.00 uur is er één schutting op, en één schutting af. Per schutting passen er gemiddeld tien boten in de sluis (afhankelijk van de grootte).

Deze maatregelen zijn nodig vanwege de aanvoer van extra zoetwater naar het westen van Nederland (Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA)).

Waarom wordt er extra zoetwater aangevoerd?

Normaal gesproken krijgt het westen van Nederland voldoende zoet water via de Hollandse IJssel. Als de afvoer van de Rijn onder de 1.100 m3/per seconde komt, kan zilt water vanuit de Noordzee via de Nieuwe Waterweg door gebrek aan tegendruk, verder de Hollandse IJssel instromen, soms tot aan Gouda. Dit is het punt waar normaal gesproken 25 m3/per seconde wordt ingelaten.

In tijden van extreme droogte raakt dit innamepunt verzilt door de lage rivierwaterafvoer. Het verzilte water is onder meer schadelijk voor de natuur en teelt van bollen, fruit, bomen en groente.

In dat geval wordt de KWA in werking gesteld; via drie alternatieve aanvoerroutes wordt zoet water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar West-Nederland gevoerd. Eén daarvan is de route Leidsche Rijn – Oude Rijn. Uiteindelijk komen de drie routes samen in de Oude Rijn.

Waarom wordt het schutten van de sluis Bodegraven beperkt?

De doorvoer van zoetwater gebeurt in grote hoeveelheden: ca 7 m3 water per seconde passeert de sluis in Bodegraven. Deze stroom mag zo min mogelijk onderbroken worden door het schutten.

Waarom geldt er een vaarverbod op de Leidsche Rijn?

Er is geen doorvaart mogelijk ter hoogte van gemaal De Aanvoerder op de kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal en de Leidsche Rijn: de keerdeuren bij het gemaal zijn permanent gesloten. De Haanwijkersluis in Harmelen is gestremd. Ook is er sprake van verhoogde stroomsnelheden en 30 tot 60 cm hogere waterpeilen dan normaal.

Hoe lang gelden het vaarverbod en de beperkte schutting?

De extra aanvoer van zoetwater wordt vanaf maandag 18 juli a.s. 12.00 uur ingesteld en zal meerdere weken duren. In 2003 en 2018 duurde de periode van beperkte schutting twee maanden. De KWA wordt alleen bij extreme droogte ingesteld; in 2003, 2011 en 2018 en nu dus ook in 2022.

Zijn er nog andere gevolgen voor de scheepvaart?

Houdt u rekening met verhoogde waterpeilen en stroomsnelheden, en lagere doorvaarthoogtes. Pas uw vaarsnelheid aan om schade aan oevers en aangemeerde schepen te voorkomen.

Meer informatie

  • Actuele informatie over schuttijden vindt u op vaarweginformatie.nl

  • Meer informatie over de Kleinschalige Water Aanvoer vindt u onder andere op de speciale Droogtepagina op de website van De Stichtse Rijnlanden: hdsr.nl/droogte