Portefeuilleverdeling Dijkgraaf en hoogheemraden bekend

Gepubliceerd op 29 juni 2023

Het nieuwe College van dijkgraaf en hoogheemraden van De Stichtse Rijnlanden heeft op 26 en 27 juni de definitieve portefeuilleverdeling vastgelegd. Tijdens twee heidagen van het dagelijks bestuur stond niet alleen de portefeuilleverdeling maar ook de samenwerking onderling en met de ambtelijke organisatie centraal. Secretaris-directeur Cis Apeldoorn blikt tevreden terug: "Het waren waardevolle dagen waarop we een stevig fundament hebben gelegd voor onze samenwerking. Ik ben erg blij met de uitkomst en het geeft ons veel vertrouwen voor de komende jaren."

Tijdens de algemene bestuursvergadering op 20 juni is het nieuwe bestuur bekendgemaakt, waarna de portefeuilleverdeling volgde. In Els Otterman haar portefeuille zit onder andere Sterke Lekdijk, waterveiligheid, klimaatadaptatie en Muskusrattenbeheer. Nanda van Zoelen (PvdA) zal zich de komende jaren onder andere bezighouden met financiën, zuivering, digitale transformatie en innovatie. Bert de Groot (Natuur en Landbouw) zal zich richten op het watersysteem, grondwater en de blauwe agenda (samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties om het watersysteem te verbeteren). Ook de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel blijft onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Het nieuw toegetreden collegelid Willem van der Steeg (PvdD) zal zich onder andere bezighouden met dierenwelzijn, waterbewustzijn, biodiversiteit en educatie. En eveneens nieuw collegelid Gijs Stigter (BBB) heeft o.a. bodemdaling, waterkwaliteit en het veenweidegebied in zijn portefeuille. Dijkgraaf Jeroen Haan behoudt de verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering, participatie en communicatie. Ook geografisch is een onderverdeling gemaakt tussen de dagelijkse bestuurders.

De komende tijd zal de overdracht tussen de portefeuillehouders plaatsvinden, waarbij de ambtelijke organisatie zich voorbereidt om de collegeleden verder in te werken.


Coalitie HDSR

Zie hier de volledige portefeuilleverdeling