Waterschap treft maatregelen om Kromme Rijn op peil te houden

Gepubliceerd op 3 augustus 2018

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden plaatst twee tijdelijke pompen bij gemaal Caspargouw aan het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Cothen. Dat is nodig vanwege de lage rivierstand in de Neder-Rijn door de droogte. Als het peil op de Neder-Rijn nog verder zakt, kan er geen water meer ingelaten worden in de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede.

De tijdelijke pompen zorgen ervoor dat er voldoende water kan worden opgepompt op de rivier de Kromme Rijn. Dit water is nodig om het Kromme Rijngebied op peil te houden en voldoende water aan te voeren naar de stad Utrecht. De pompen hebben een gezamenlijke capaciteit van 3.000 liter per seconde.

Aanvoer via gemaal Caspargouw

Gemaal Caspargouw pompt nu extra water uit het Amsterdam-Rijnkanaal via de Caspargouwse wetering en de Oude Kromme Rijn naar de Kromme Rijn. Via dit water worden de Kromme Rijn en de stadgrachten van Utrecht op peil gehouden. Om ook het gedeelte van van de Kromme Rijn tussen Cothen en Wijk bij Duurstede op peil te houden, wordt ook bij stuw Cothen een tijdelijke pomp geplaatst.

Kanaaldijk Noord afgesloten voor verkeer

De buizen die het water uit het ARK pompen komen over de Kanaaldijk Noord te liggen. Daarom is die weg afgesloten voor alle verkeer, zolang de pompen nodig zijn.

Droogte

In het stroomgebied van de Rijn heeft het de afgelopen tijd amper geregend. Vanwege de extreme droogte is het peil van de Neder-Rijn flink gedaald. Normaal stroomt er water vanuit de Neder-Rijn onder vrij verval de Kromme Rijn in bij Wijk bij Duurstede. Vanwege het lage peil kan dat nu nog net. Om te voorkomen dat er te weinig water beschikbaar gaan de tijdelijke pompen aan. De verwachting is dat de droogte voorlopig nog aan houdt en de pompen nodig blijven.