Eerste terugblik op crisisoefening Deining en Doorbraak

Gepubliceerd op 4 oktober 2017

Meer dan duizend mensen waren vorige week in Nederland in touw bij de grootschalige crisisoefening Deining en Doorbraak. Ook in het gebied van ons waterschap. Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoog water in de rivieren, oefenden langs de Rijntakken vijf waterschappen samen met veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat  Oost-Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie. Het was voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op deze grote schaal werd geoefend met zo veel betrokken instanties.

Op woensdag oefenden zo’n 180 medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Defensie vooral buiten, langs de Lekdijk. Bij Fort Honswijk (gemeente Houten) zette Defensie een Chinook-helikopter in om de (zogenaamd) beschadigde dijk van bigbags en zandzakken te voorzien; en van 8.00 tot 24.00 uur werd de gehele Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven geïnspecteerd door leden van het dijkleger van De Stichtse Rijnlanden. In Houten en Nieuwegein werden stukken dijk ingepakt met zeil en verhoogd en versterkt met bigbags en zandzakken.

De overige dagen van de week werd op kantoor geoefend, zowel met diverse crisisteams in Houten, als met de Veiligheidsregio Utrecht.

Waarom oefenen?

De waterschappen en hun crisispartners willen voorbereid zijn op perioden van extreem hoogwater. Alleen de dijken versterken, is niet voldoende. Bij langdurig hoogwater kan de dijk verweken. Tijdig schades ontdekken aan de dijk is dan heel belangrijk, om tijdig maatregelen te kunnen treffen.

Bij een oefening wordt zo realistisch mogelijk nagespeeld, dat het extreem hoogwater is. 24-uurs dijkbewaking, te voet, meerdere keren per etmaal en ook in het donker, hoort daarbij. Hiervoor heeft De Stichtse Rijnlanden een dijkleger dat bestaat uit 170 mensen, die normaal gesproken op kantoor werken, muskusrattenbeheerder of schouwmeester zijn. Zij mogen percelen betreden om hun taak -de dijk inspecteren op schades- goed uit te kunnen voeren.

Dijkleger

De dijkwachten zijn herkenbaar aan hun fluorescerende kleding en leggen een traject van 2 tot 5 km heen en terug af. Ze lopen over de kruin van de dijk (over de weg) en door de weilanden onderaan de dijk. In de oefening moeten zij fictieve schades ontdekken en doorgeven aan de dijkpost. De schades worden verbeeld met zeilen met een foto erop van de schade. Bijvoorbeeld drijfhout dat tegen de dijk aan schuurt en zo erosie van de grasmat veroorzaakt, scheuren in de dijk of een wel. Dat is een plek onderaan de dijk waar (bij hoogwater) water naar boven komt.

Media-aandacht

Onder meer het NOS-journaal, het Jeugdjournaal en RTV Utrecht maakten items over de oefening. Kijk ze terug via de links in de rechterbalk.


Zie ook

Chinookhelikopter dropt zandzakken op Lekdijk

Chinook-helikopter dropt zandzakken op Lekdijk

Inspectie van de Lekdijk door de leden van het dijkleger

Inspectie van de Lekdijk door de leden van het dijkleger

De dijk in Nieuwegein wordt ingepakt

De dijk in Nieuwegein wordt ingepakt