Projectplan “ontwerp-projectplan verbreding Gooyerwetering, deelgebied 3" vastgesteld

Gepubliceerd op 13 juni 2017

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van heeft op 23 mei 2017 het projectplan ‘verbreding van deelgebied 3 van de Gooyerwetering’ vastgesteld.

Probleem

In het gebied dat afwatert op de Gooyerwetering is sprake van wateroverlast. Na een piekbui en tijdens langdurige natte perioden kan overtollig (regen)water niet snel genoeg afgevoerd worden. De Gooyerwetering is te smal en te ondiep voor het gebied dat er op afwatert. Om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken, en een robuust en duurzaam watersysteem te realiseren, moet de Gooyerwetering voldoen aan geldende afvoernormen.

Wat willen we gaan doen?

Om aan deze afvoernormen te voldoen moet de Gooyerwetering worden geherprofileerd. De watergang moet onder maatgevende omstandigheden voldoende water kunnen afvoeren en voldoende water kunnen doorvoeren. Alleen zo kan het waterschap goed inspelen op de weersomstandigheden, zowel in droge als in natte tijden.

Deelgebieden

De totale lengte van de Gooyerwetering en de Driebergse Meer is ca. 15 kilometer. Om de periode tussen de gesprekken met de eigenaren/gebruikers en het moment van uitvoeren zo kort mogelijk te houden is het project opgedeeld in 5 deelgebieden, waarvoor een afzonderlijke projectplanprocedure wordt doorlopen.


Zie ook

Verbreden Gooyerwetering

Verbreden Gooyerwetering