Prijsuitreiking Bloemrijke dijken in Lopik

Gepubliceerd op 12 september 2016

Waterschapmedewerkster Claudia van Ackooij ontving maandag 12 september als vertegenwoordigster van het personeel van De Stichtse Rijnlanden een onderscheiding voor het beheer van bloemrijke, veilige dijken.  Zij kreeg deze op de dijk bij recreatieterrein Salmsteke in Lopik opgespeld door Peter Glas, oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Peter Glas heeft de onderscheiding 'Pro Flora et Securitate' in het leven geroepen bij zijn afscheid als voorzitter van de Unie van Waterschappen. Een bloemrijke dijk is niet alleen erosiebestendiger door de goede wortelmat, de bloemen trekken ook hun veel nuttige bestuivende insecten aan, zoals hommels en bijen.

Aanpassing maaibeleid van dijken

De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen jaren het maaibeleid van de Lekdijk aangepast (zie eerder bericht), en wil dit ook uitbreiden naar andere dijken in het gebied. Begin juli nam het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap nog een motie van de Partij voor de Dieren hierover aan. Claudia ging in op de mogelijkheden hiervoor, bijvoorbeeld door het toepassen van minder vette klei bij dijkversterkingen en het invoeren van een aangepast maaibeleid  op de regionale waterkeringen.

Ook hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Guus Beugelink, portefeuillehouder Flora en fauna, ging in op de toekomst. Hij wil bekijken in hoeverre het mogelijk is om ook pachters van dijkpercelen te stimuleren om bloemrijkere dijken te realiseren. Ook wil hij een Plan Ooievaar 2.0 in het leven roepen om zo dijkversterking en natuurontwikkeling te combineren.


Zie ook

Peter Glas speldt de onderscheiding op bij Claudia van Ackooij

Peter Glas speldt de onderscheiding op bij Claudia van Ackooij

Claudia geeft uitleg over het maaibeleid van de afgelopen jaren

Claudia geeft uitleg over het maaibeleid van de afgelopen jaren

Guus Beugelink gaat in op de toekomstplannen

Hoogheemraad (Lid van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouder van een gemeente. Heeft eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) Guus Beugelink gaat in op de toekomstplannen