Aanleg Inundatieveld polder Blokhoven

Gepubliceerd op 13 juni 2016

Het waterschap en Linieland hebben samen een plan uitgewerkt voor de aanleg van een inundatieveld in polder Blokhoven. Dit inundatieveld geeft niet alleen invulling aan het verminderen van de wateroverlast in polder Blokhoven, maar versterkt ook de ecologische waterkwaliteit en de cultuurhistorisch en recreatieve beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Stukken inzien

Het ontwerp-projectplan (en de bijbehorende partiële herziening van het peilbesluit) ligt ter inzage van 14 juni tot en met 26 juli 2016. De ontwerp plannen vindt u in de rechter balk.

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Het waterschap en Linieland nodigen u samen uit voor een informatiebijeenkomst over het inundatieveld op maandag 27 juni 2016 in de Wiese, De Wiese 2 in Schalkwijk, van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). De bestuurders hoogheemraad Guus Beugelink (namens het waterschap) en Herman Geerdes (namens Linieland) zijn tijdens deze avond ook aanwezig.


Meer informatie

Voor eventuele vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Marjan Holtman van het waterschap 030 6345911 of holtman.hm@hdsr.nl.

Overzichtskaartje ligging projectgebied