Informatieavond waterschap plannen verbetering Montfoortsekade oost

Gepubliceerd op 22 januari 2016

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de kade aan de oostzijde van de Montfoortsevaart tussen Linschoten en Montfoort verbeteren. Dat is nodig om ook in de toekomst veilig te kunnen blijven wonen en werken in het gebied.

Op donderdag 28 januari 2016 gaat het waterschap in overleg met de bewoners om mogelijke oplossingen te bespreken. Het waterschap licht de plannen toe en bewoners kunnen vragen stellen.
De informatieavond vindt plaats in Zalencentrum Sint Joseph, Heilig Levenstraat 4 te Montfoort en begint om 19.00 uur.

Veilige dijken

De kade aan de oostkant van de Montfoortsevaart voldoet op een aantal plaatsen niet aan de norm. Om te zorgen dat de kade aan de eisen blijft voldoen, moet de kade worden verbeterd.

Bomen op kade

Voor de verbetering van de kade moeten wellicht bomen worden gekapt. Bomen op en naast de kade kunnen een risico voor de stabiliteit van de kade vormen. Na vaststelling van een ontwerp wordt per boom bepaald of de boom een risico vormt en welke oplossing mogelijk is

Planning

In 2016 wordt het voorlopig ontwerp afgerond en het ontwerp-projectplan ter inzage gelegd. Daarop is inspraak mogelijk. Op basis van de huidige inzichten zou in 2017 gestart kunnen worden met de uitvoering, afhankelijk van de te kiezen variant.

Hoeveel overlast er zal zijn tijdens de uitvoering is nu nog niet duidelijk. Mogelijk zijn sommige percelen tijdelijk slechter bereikbaar en is er enige geluidsoverlast. Het waterschap zorgt voor een veilig verloop van de werkzaamheden.


Zie ook

Achtergrondinformatie over de plannen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Yvo Snoek, tel. (030) 209 7015, e-mail snoek.y@hdsr.nl.