Waterschap renoveert gemaal Lange Weide te Driebruggen

Gepubliceerd op 29 mei 2015

Op maandag 1 juni 2015 start Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met de renovatie van gemaal Lange Weide te Driebruggen. De werkzaamheden duren tot september 2015. Tijdens de werkzaamheden zorgt een noodpomp naast het gemaal voor de aan- en afvoer van water. Hierdoor hebben de werkzaamheden geen invloed op het polderpeil.
Het gemaal aan de Enkele Wiericke is bijna 20 jaar oud en technisch verouderd. Het wordt visvriendelijk en volledig vismigreerbaar gemaakt.

Werkzaamheden

Het gemaal bestaat uit twee pompen die worden vervangen door twee visvriendelijke pompen. De elektrotechnische installatie wordt vernieuwd en de rest van de installatie wordt gerenoveerd. Naast het gemaal legt het waterschap een sluisvispassage aan. Vissen kunnen dan van de Enkele Wiericke naar de polder Lange Weide zwemmen en omgekeerd.

Beperken overlast fietsverkeer

De aan- en afvoer van materialen gaat via het fietspad, dat vanaf Driebruggen langs het gemaal loopt. Het vervoer vindt zoveel mogelijk buiten de spits plaats, zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt. De plaats van de werkzaamheden is met borden aangegeven.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Theo Buijserd, via tel. (030) 634 57 00, e-mail buijserd.tja@hdsr.nl.