Kleine hoogwatergolf vanaf weekend 8 juni in HDSR-gebied

Gepubliceerd op 4 juni 2024

De extreme neerslag in het zuiden van Duitsland zorgt binnen enkele dagen voor een verhoogde waterstand in Nederland. Wat voor effect heeft dat op het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)?

In de Rijn is een kleine hoogwatergolf onderweg. We verwachten dat deze golf vrijdag 7 juni de stand bij Lobith tot 13 m laat stijgen. Dit is iets lager dan afgelopen dagen was ingeschat.

In het weekend van 8 juni passeert de kleine hoogwatergolf het gebied van HDSR. De lagere delen van de uiterwaarden, die niet beschermd worden door een zomerkade, kunnen onder water komen te staan. Het regengebied dat het hoogwater veroorzaakte, is inmiddels weggetrokken. Er volgt nu een wat drogere week, waardoor op langere termijn de waterstanden weer dalen.

In december van 2023 trokken er ook diverse hoogwatergolven door Nederland. De golf die komend weekend door ons gebied trekt, is ongeveer een meter lager dan de golven in die periode.

De waterveiligheid is op orde en de dijken kunnen zo’n situatie prima aan. Het waterschap is alert, maar ziet op dit moment geen aanleiding om maatregelen te nemen.


Artikel RTV Utrecht over het hoge water

RTV Utrecht publiceerde een artikel over het verwachte hoge water.