Nieuwe techniek bij Sterke Lekdijk: Prolock Filterscherm versterkt de dijk

Gepubliceerd op 24 mei 2024

Op dinsdag 21 mei ging het eerste kunststof Prolock Filterscherm bij Salmsteke (Lopik) de dijk in. Hoogheemraad Els Otterman (HDSR) en Directeur verwerving, Gerwin van der Hoek (Mourik) gaven hiervoor symbolisch het startsein.

Het Prolock Filterscherm is de eerste nieuwe techniek die bij Sterke Lekdijk is doorontwikkeld en wordt toegepast. Het Prolock Filterscherm is een nieuwe oplossing om piping tegen te gaan. Het scherm laat water door en houdt zand en andere gronddeeltjes tegen zodat er geen uitspoeling meer plaatsvindt.

Aannemer Mourik Infra B.V. heeft, in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het bestaande product Prolock doorontwikkeld naar een filteroplossing, zodat deze kan worden toegepast bij de versterking van de Lekdijk. Het Filterscherm maakt dijkversterkingen onder andere goedkoper en minder belastend voor het milieu. Deze nieuwe techniek kan ook worden toegepast bij andere dijken in Nederland waar een pipingprobleem is.

Piping

Bij piping stroomt water met zand vanaf de rivier onder de dijk door en komt het achter de dijk weer omhoog. Hierdoor ontstaat een kanaaltje (een ‘pipe’) dat steeds groter wordt omdat zand en andere gronddeeltjes meestromen. Het uitspoelen van zand en gronddeeltjes verzwakt de dijk waardoor de veiligheid in gevaar komt.

Er zijn twee traditionele oplossingen om piping tegen te gaan: een grote grondberm aanleggen aan de binnenkant van de dijk, of stalen damwanden in de dijk plaatsen. Beide oplossingen zijn duur en hebben grote invloed op de omgeving.

Voordelen van het Prolock Filterscherm

Het filterscherm is gemaakt van gerecyclede kunststof kozijnen en is daardoor lichter dan een stalen damwand. Het is goedkoper en duurzamer dan staal en minder belastend voor het milieu. Ook zijn er lichtere machines nodig om het scherm in de grond te plaatsen. Dat zorgt voor minder trillingen, minder kans op schade en minder overlast voor de omgeving. Onderzoek heeft aangetoond dat door gebruik van het Prolock Filterscherm geen microplastics in de grond komen. Het scherm komt namelijk helemaal onder de grond. Daar is geen invloed van UV (licht), geen erosie door water en wind en geen aantasting door zuurstof.

Samenwerking is sleutel tot succes

Bij de ontwikkeling van het Prolock Filterscherm werkten veel partijen samen: deskundigen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, innovatiepartner Mourik Infra, ingenieursbureau ABT en leverancier Profextru. Ook kennisinstituten en het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn bij de ontwikkeling betrokken.

Bij Sterke Lekdijk werken het waterschap en de markt bij zeven deelprojecten samen in een ‘innovatiepartnerschap’. Daarin bepalen waterschap en aannemers samen de opdracht. Met als belangrijke voorwaarde dat nieuwe technieken (innovaties) verder worden ontwikkeld. Sterke Lekdijk is een programma waarin meerdere deelprojecten elkaar in de tijd opvolgen en waar de ontwikkeling van nieuwe technieken over meerdere deelprojecten doorloopt. Bij Sterke Lekdijk is de kans dus groot dat een nieuwe techniek echt kan worden toegepast. De bedoeling is dat de innovaties ook in andere dijken gaan worden toegepast.

Over Sterke Lekdijk


Het programma ‘Sterke Lekdijk’ heeft de opdracht om 55 kilometer dijk te versterken, van Amerongen tot Schoonhoven. Samen met zijn partners en de omgeving zorgt het waterschap ervoor dat de dijk het achterland veilig houdt. De dijkversterking biedt ook kansen om de dijk en het rivierenlandschap nog mooier te maken.

Het programma Sterke Lekdijk valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Binnen het HWBP werken de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat samen om de komende 30 jaar in heel Nederland 2000 kilometer dijk te versterken en 400 sluizen en gemalen te renoveren. Om de dijken duurzamer, met minder kosten en op tijd te kunnen versterken zijn innovaties (nieuwe technieken) nodig.