Informatieavond bouw nieuw gemaal Inundatiekanaal Wijk bij Duurstede

Gepubliceerd op 12 april 2024

De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch kan de monumentale inlaatsluis in Wijk bij Duurstede tijdens extreme droogte onvoldoende water inlaten vanuit het Inundatiekanaal naar het Kromme Rijngebied, de stad Utrecht en de Vecht. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden moet dan tijdelijke pompen plaatsen om deze gebieden op peil te houden. Door klimaatverandering komen droge periodes steeds vaker voor. Om hierop voorbereid te zijn wil het waterschap een gemaal bouwen in het Inundatiekanaal.

Het waterschap organiseert hierover een informatieavond op maandag 22 april 2024 in Kerkelijk centrum 'De Open Hof', Benedenzaal, Kerkstraatje 4, Wijk bij Duurstede. Omwonenden en iedereen die belangstelling heeft, zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

Programma informatieavond

19.15 - 19.30 uur        Inloop
19:30 - 19:45 uur        Opening
19:45 - 20:15 uur        Algemene presentatie over het project
20:15 - 21:30 uur        In gesprek met elkaar en gelegenheid om vragen te stellen.

Tijdens deze avond licht het waterschap toe wat ze de afgelopen periode heeft gedaan en wat u kunt verwachten de komende tijd. We starten de avond met een presentatie waarin we stilstaan bij het concept Voorkeursalternatief. In dit plan staat op hoofdlijnen hoe het nieuwe gemaal eruitziet en op welke locatie het komt. Na dit algemene gedeelte is er tijd om medewerkers van het waterschap te spreken en uw vragen, wensen en of zorgen te delen.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de informatieavond kan door een e-mail te sturen naar arianne.van.trigt@hdsr.nl.
Bent u niet de gelegenheid om de avond bij te wonen, maar wilt u toch geïnformeerd worden? Neem dan contact op via bovengenoemd e-mailadres.