Feestelijke oplevering herinrichtingsproject De Meijekade

Gepubliceerd op 14 december 2023

Op woensdag 6 december verzamelden betrokkenen van gemeente Woerden, aannemer Peek-Mourik, omwonenden en betrokkenen van HDSR zich om het herinrichtingsproject van De Meijekade op te leveren.

Geslaagd project

Ook de wethouder van gemeente Woerden Ad de Regt en hoogheemraad Bert de Groot waren aanwezig. Ze keken terug op een geslaagd project en bedankten alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van dit gebied. Het project, dat in februari 2023 van start ging in samenwerking met de gemeente Woerden, heeft de kade langs de Meije aanzienlijk verbeterd om het gebied in de toekomst te beschermen tegen overstromingen.

Noodzakelijke verbeteringen

De Meijekade voldeed niet meer aan de normen voor dijken en kades, waardoor het noodzakelijk was om verbeteringen door te voeren. Het project omvatte diverse oplossingen die aansluiten bij de omgeving. Stalen damwanden zijn ingezet om een deel van de waterkering te vervangen. Andere delen zijn versterkt met een nieuwe tuimelkade of een ophoging van de bestaande kade. Een bijzonder aspect van het project is het gebruik van een speciale deksloof. De deksloof is een stalen constructie waar begroeiing doorheen kan gaan, zodat het op een natuurlijke wijze integreert in de omgeving.

Tastbare herinnering

Als blijk van waardering bieden HDSR en de gemeente Woerden gezamenlijk een bank aan voor de omwonenden en de vele recreanten die dit bijzondere gebied bezoeken. De bank bestaat uit hetzelfde materiaal als de deksloof en is een tastbare herinnering aan de gezamenlijke inspanningen van de betrokken partijen.