Technische storing rioolgemaal Oudewater

Gepubliceerd op 30 mei 2023

Door een technische storing aan het rioolgemaal bij de Oude Hekendorperweg in Oudewater is er rioolwater via de overstort in de watergang bij de Boezemsingel en de Kerkwetering terecht gekomen. Hierdoor is de waterkwaliteit ernstig verslechterd. Het lage zuurstof gehalte in het water zorgt ervoor dat vissen naar adem happen. Ook is er geuroverlast.

Het gemaal is weer operationeel en het waterschap werkt aan de oplossing van het probleem: we laten extra water in vanuit de Hollandse IJssel om de watergang bij  de Boezemsingel en de Kerkwetering door te spoelen. Op die manier verbeteren we de waterkwaliteit. We houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Het advies is om honden aangelijnd te houden en kinderen niet in de buurt van het water te laten spelen.