Start inspraak ontwerppeilbesluit Breeveld en Haanwijk

Gepubliceerd op 26 mei 2023

Het waterschap stelt een nieuw peilbesluit op voor de polder Breeveld en Haanwijk, aan de oostkant van Woerden. In dit peilbesluit worden de aanpassingen vastgelegd voor de nieuwe woonwijk en het industrieterrein in het Staatsliedenkwartier in Woerden. Het ontwerppeilbesluit ligt van 30 mei tot en met 10 juli 2023, zes weken ter inzage.

Wat verandert er met het nieuwe peilbesluit?

Het nieuwe peil(beheer) in deze gebieden is gericht op de functie bebouwd gebied en het tijdelijk vasthouden van regenwater. Bij de bouw van de woonwijk en industriegebied zijn de aanpassingen van het watersysteem en peil(beheer) via een vergunning geregeld. Het voorgestelde peil(beheer) is gelijk aan de praktijksituatie, na realisatie van de ruimtelijke ontwikkelingen.

Het gebied Breeveld en Haanwijk was onderdeel van twee verschillende peilbesluiten. Omdat het gaat om een zelfstandig afvoergebied (gemaal Haanwijk en Recreatieplas Cattenbroek) is nu gekozen voor een eigen (nieuw) peilbesluit voor het gebied Breeveld en Haanwijk. De twee bestaande peilbesluiten worden hiervoor gewijzigd door dit gebied eruit te ‘knippen’.

Het nieuwe peilbesluit Breeveld en Haanwijk komt dus in de plaats van het vorige peilbesluit voor de volgende gebieden:

  • polder Breeveld en Haanwijk uit het Peilbesluit Driebruggen;
  • deel Staatsliedenkwartier uit het Peilbesluit Stad Woerden 2009.

Peilbesluit Driebruggen blijft ongewijzigd voor de andere peilgebieden in dit peilbesluit (Barwoutswaarder, Groot en Klein Hekendorp, Papekop en Diemerbroek, Ruige Weide, Westeinde van Waarder) en ook Peilbesluit Stad Woerden 2009 blijft ongewijzigd voor de andere peilgebieden in dit peilbesluit.

Inspraak

Op deze pagina kunt u het ontwerppeilbesluit en de daarbij behorende stukken digitaal inzien en/of downloaden. Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. U kunt een inspraakreactie indienen. Dit kan schriftelijk en mondeling. Meer informatie over de manier waarop u dit kunt doen, vindt u in de officiële bekendmaking elders op deze pagina. Uw inspraakreactie dient uiterlijk 10 juli 2023 ontvangen te zijn.