Aanpak waterschap maakt passantenhavens weer aantrekkelijke plek voor recreatievaart

Gepubliceerd op 31 maart 2023

De passantenhavens van waterschap De Stichtse Rijnlanden worden met enige regelmaat permanent bewoond, terwijl de plekken bedoeld zijn voor recreanten die maximaal 72 uur aanmeren. De passanten wonen hier op slecht onderhouden boten en zorgen voor overlast in de buurt. Om deze ontwikkeling te ontmoedigen, is het waterschap de confrontatie aangegaan met de passanten. En dat werkt. De regels worden beter nageleefd en permanente boten zijn verwijderd. Het waterschap is blij dat deze aanpak ervoor zorgt dat het vaarseizoen op 1 april van start kan met beschikbare plekken voor recreanten in de passantenhavens.

Controles Passantenhavens

Het waterschap wil niet langer dat passantenhavens worden gebruikt als illegale woonplek of stalling voor boten. Volgens het waterschap hebben de passanten geen idee wat voor een schade ze aanrichten. De boten verkeren in slechte staat, omwonenden ervaren veel overlast en recreanten varen door. Dit komt steeds vaker voor en daarom heeft het waterschap de afgelopen periode extra controles uitgevoerd op vaartuigen die langer dan de toegestane tijd van 3x24 uur in een passantenhaven verbleven. Dat begint met een aangeplakte brief waarin het waterschap de eigenaren verzoekt te vertrekken. Door deze inspanning zijn passanten met verwaarloosde boten die de buurt tot last waren uiteindelijk zelf vertrokken en het waterschap heeft meerdere permanente boten zonder aanwijsbare eigenaar uit het water kunnen verwijderen. Het waterschap is blij dat hiermee de overlast verdwijnt voor omwonenden en recreanten. De kans blijft alleen wel aanwezig dat ze terugkomen. Het waterschap blijft daarom met regelmaat controles uitvoeren.

Genieten van water

Waterschap De Stichtse Rijnlanden vindt het belangrijk dat mensen kunnen genieten van water. De vaarwegen in het gebied nodigen uit om het water op te gaan. Zodra het weer het toelaat, meestal zo vanaf april, neemt het aantal waterrecreanten enorm toe. Er liggen dan geregeld boten in passantenhavens en passanten vermaken zich rondom het centrum. Om iedereen een goede vaarervaring te bieden, controleert het waterschap of iedereen op en langs het water zich aan deze regels houdt. Dat doet het waterschap regelmatig en in afstemming met andere overheidsdiensten. Hiermee probeert het waterschap een signaal af te geven dat de passantenhavens niet bedoeld zijn als illegale woonplek. Bij passanten die in overtreding zijn wordt door het waterschap bestuursrechtelijk en eventueel strafrechtelijk opgetreden. Op die manier blijven passantenhavens in de buurt van een dorps- of stadscentrum beschikbaar als aantrekkelijke plek voor de recreatievaart in het vaarseizoen.

Vragen

Heeft u vragen over een passantenhaven of ervaart u overlast van passanten? Wij horen het graag en helpen u verder. U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar 030 634 5700 of een mail te sturen naar VHpost@hdsr.nl.