Beverholen in Lekdijk: waterschap herstelt schade

Gepubliceerd op 22 maart 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op woensdag 22 maart beverschade aan de Lekdijk in Uitweg (gemeente Lopik) hersteld. Het is de eerste keer sinds het uitsterven van de bever in Nederland dat we beverholen in de Lekdijk in ons gebied hebben gesignaleerd. Het is ook de eerste keer dat we het beverprotocol in ons gebied hebben toegepast.

Bevers en dijken

De Lekdijk beschermt een groot gebied tegen overstromingen. Als de dijk doorbreekt kan een groot deel van Utrecht en de Randstad overstromen. Bevers, zo is bij verschillende waterschappen al gebleken, kunnen grote schade aanbrengen aan dijken. Hun holen kunnen wel elf meter diep en een meter hoog zijn. Tegelijkertijd is de bever een beschermde diersoort, wat vraagt om een zorgvuldige aanpak.

Bevers en het beverprotocol

Met het vaststellen van een beverprotocol door waterschappen en provincies staat de werkwijze vast die gevolgd wordt wanneer er ernstige schade of risico voor openbare veiligheid door de bever optreedt. Voor de provincie Utrecht geldt, dat in het hoogwaterseizoen (1 oktober – 1 april) bij graverij in de Lekdijk direct actie wordt ondernomen. Hoewel de bever een beschermde diersoort is, mag hij onder specifieke voorwaarden bij graverij in een belangrijke dijk, zoals de Lekdijk, verstoord worden, en mag zijn hol of burcht verwijderd worden. Om dit te mogen doen hebben we hiervoor in samenwerking met de Fauna Beheer Eenheid Utrecht een ontheffing aangevraagd en gekregen. Het beverprotocol maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de ontheffing.

Wat hebben we gedaan?

Na het ontdekken van twee holen vlakbij elkaar is gecontroleerd of ze nog in gebruik waren, en dit bleek bij één het geval te zijn. Woensdagochtend is vóór de start van de werkzaamheden dit opnieuw gecontroleerd. De bever was niet meer aanwezig. De holen zijn daarna voorzichtig uitgegraven, zodat de precieze schade en omvang vastgesteld kon worden. Ze bleken beide zo’n vier meter ver in de dijk te lopen en tot 80 cm in doorsnede te zijn. Daarna is gestart met het herstel van de dijk. Met klei is het gat laagsgewijs opgevuld en aangestampt. We controleren de dijk voortdurend op schade, en houden daarbij de bevers, en in het bijzonder deze plek, nauwlettend in de gaten.

Dijkversterking biedt kansen voor de bever

Hoogheemraad Els Otterman: ‘Afgelopen zomer hebben onze muskusrattenbeheerders de 55 kilometer uiterwaard tussen Amerongen en Schoonhoven helemaal afgezocht op sporen van bevers. Toen bleken er al op honderd plekken bevers aanwezig. Dat ze ook in de Lekdijk zouden gaan graven was dus een kwestie van tijd. Binnen ons dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk zoeken we naar mogelijkheden om in de uiterwaarden goede leefomstandigheden voor de bever te maken, zodat ze dáár hun holen en burchten maken, en niet in de dijk. Bijvoorbeeld door het talud van de dijk flauw te maken met een natuurvriendelijke oever, en diep water met een steile oever op enige afstand van de dijk. Zo geven we dit bijzondere dier de ruimte en maken we tegelijkertijd een veilige dijk’.

Meld beverholen

Ziet u een bever in ons gebied? Meld uw waarneming dan via www.waarneming.nl. Zo krijgen we steeds meer informatie over het voorkomen van bevers en beperken we het risico op schade. Ziet u een beverhol in de dijk? Meld dit dan bij het waterschap via (030) 6345700.

Meer informatie

Lees meer over bevers en beverprotocollen op De bever en het beverprotocol - HDSR


Eén van de uitgegraven beverholen in de Lekdijk bij Uitweg

Reparatie van de dijk: het uitgegraven hol wordt opgevuld met klei

Beversporen in de uiterwaard. Achter de afgeknaagde boom wordt de dijk gerepareerd