HDSR kijkt terug op geslaagde inloopmomenten project GHIJ-Noord

Gepubliceerd op 14 oktober 2022

De dijkverbetering GHIJ-Noord komt steeds meer tot leven. Dat bleek wel uit de opkomst tijdens de inloopmomenten in Montfoort en Oudewater op donderdag 6 oktober 2022. Ongeveer 50 betrokkenen bezochten de inloopmomenten, stelden vragen over het document en deelden hun visie op bijbehorende stukken. De reacties waren positief. Ook werden zowel het voorstel voor het concept voorkeursalternatief als het voorkeurstracé logisch en niet verrassend bevonden. De ingebrachte aandachtspunten worden meegenomen in de planuitwerkingsfase van het project. Al met al kijkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden terug op twee geslaagde inloopmomenten.

Over de Nota Voorkeursalternatief

Het onderwerp van de inloopbijeenkomsten was de conceptversie van de Nota Voorkeursalternatief. Een voorkeursalternatief is de beste oplossing om de waterkering te laten voldoen aan de veiligheidseisen. De Nota Voorkeursalternatief bestaat uit een voorkeursalternatief per dijkvak, een overzicht van synergiekansen en een voorstel voor het tracé van de regionale waterkering. De synergiekansen betreffen onder andere mogelijkheden om water meer ruimte te geven. Bijvoorbeeld door waterberging op percelen of door het verbreden van de watergang. Ook vergroting van de biodiversiteit door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is een synergiekans. Het voorstel voor het tracé van de regionale waterkering betreft alleen de dijkvakken waar verbetering nodig is. Voor de overige dijkvakken is een advies uitgebracht.