Het waterschap controleert op onderhoud belangrijke watergangen

Gepubliceerd op 26 september 2022

Vanaf 26 oktober wordt er weer geschouwd. Dat betekent dat het waterschap controleert of watergangen goed zijn onderhouden. Voor goed waterbeheer is het onderhoud van watergangen van groot belang voor de doorstroming van het water. Daarmee zorg je ervoor dat in perioden van droogte voldoende ruimte is om water in te laten. In de natte perioden is het belangrijk om water weer snel af te voeren. Met goed onderhouden watergangen voorkomen we onnodige problemen met wateroverlast.

Belangrijke watergangen

Het waterschap controleert tijdens de najaarsschouw vanaf woensdag 26 oktober 2022 of het onderhoud van de schouwsloten goed is uitgevoerd. Schouwsloten zijn de door het waterschap als belangrijk aangemerkte watergangen. Deze watergangen hebben een collectief belang en zijn veelal in beheer bij medeoverheden (gemeenten, provincies, rijk) en grote instanties (bijv. NS), maar ook bij particuliere eigenaren. Minder belangrijke watergangen controleert het waterschap elke vier jaar (diepte-/profielschouw) en steekproefsgewijs, of naar aanleiding van klachten.

Controles

Het waterschap controleert of vuil, overtollige waterplanten en over- en in het water hangend snoeihout weggehaald zijn. Het onderhoud aan een sloot, duiker of andere kunstwerken moet vóór 26 oktober 2022 klaar zijn. Als het onderhoud niet vóór deze datum is uitgevoerd ontvangt de eigenaar een brief om het onderhoud alsnog (op korte termijn) uit te voeren. Hierna zal het waterschap de onderhoudsplichtigen in de meeste gevallen een Last onder Dwangsom opleggen.

Waar?

De najaarsschouw wordt gedaan in alle gebieden van het waterschap.
De diepte-/profielschouw wordt in maart 2023 in het Oude Rijn-gebied uitgevoerd.


Meer informatie

Heeft u vragen over de najaarsschouw? Neem dan tijdens kantoordagen contact op met het schouwteam, bereikbaar tussen 09.00 en 12.00, telefoon (030) 209 73 65.