Nieuwe waterberging Hooge Boezem achter Haastrecht op film vastgelegd

Gepubliceerd op 15 oktober 2014

Het waterschap heeft in het voorjaar van 2014 een nieuw waterbergingsgebied ingericht: de Hooge Boezem achter Haastrecht. Over dit gebied, waarin ook een belangrijke rol is weggelegd voor natuurontwikkeling, is een film gemaakt.
In de film kunt u zien waarom het gebied is aangelegd en in welke mate het bijdraagt aan droge voeten en schoon water in de Lopikerwaard.
Benieuwd naar de film? Bekijk het filmpje dan in de rechterbalk.

Droge voeten en schoon water

In het waterbergingsgebied combineert het waterschap een aantal doelen: waterberging, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. Hoofddoel is waterberging in natte tijden, om de boezem van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te ontlasten en maalstops vanuit de polder naar de Hollandsche IJssel te voorkomen.
Daarnaast is het gebied door de inrichting in drie deelgebieden, optimaal ingericht voor de ontwikkeling van nieuwe natuur: grasland met standweide, bloemrijk grasland en rietland. Het waterschap verwacht dat door toename van water- en oeverplanten de waterkwaliteit zal verbeteren.

Samen met Zuid-Hollands Landschap

De gronden binnen de Hooge Boezem zijn in eigendom van Stichting het Zuid-Hollands Landschap. Bij de ontwikkeling en aanleg van het gebied is dan ook nauw samengewerkt met deze stichting. ZHL is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het natuurgebied.

Film ‘Ons Water’ over test waterbergingsgebied

Het ministerie van I&M heeft voor zijn campagne ‘Ons water’ ook een film gemaakt over het waterbergings- en natuurontwikkelingsgebied. In deze film staat de test van de waterberging op 25 augustus 2014 centraal. De film is bekijken op de site van Ons Water. Onder het onderdeel ‘Water is onze vriend en vijand, vindt u het filmpje door te klikken op het pijltje naar rechts.

Meer weten?

Wilt u na het zien van de film(s) meer weten over het waterbergingsgebied? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Yvo Snoek, tel. (030) 634 57 00, e-mail snoek.y@hdsr.nl.