Negen inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2014

Gepubliceerd op 14 oktober 2014

De Stichtse Rijnlanden heeft maar liefst negen projecten ingediend om mee te dingen naar de jaarlijkse Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen. Met de Waterinnovatieprijs beloont de Unie opvallende, vernieuwende initiatieven van de waterschappen. De categorieën waarin prijzen worden toegekend zijn ‘Droge Voeten’, ‘Voldoende Water’, ‘Schoon Water’ en ‘Ruimte voor Innovatie’. De prijswinnaars worden op 2 december bekendgemaakt.

Diverse inzendingen

De inzendingen van De Stichtse Rijnlanden zijn heel divers: van een bijzondere waterkruising in de vorm van een aqua-aquaduct tot het samen met vrijwilligers monitoren van de ecologie in boerensloten en van een klantgerichte webshop tot een project waarin baggeren gecombineerd is met kadeverbetering, waterberging en natuurontwikkeling. Door de diversiteit van de inzendingen dingt het waterschap mee naar prijzen in alle vier de categorieën.

Vorig jaar gewonnen

Vorig jaar won De Stichtse Rijnlanden de innovatieprijs in de categorie “schoon water”, in een samenwerkingsverband met TU Delft, Royal HaskoningDHV, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA en de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, voor een onderzoek naar de winning van alginaat uit afvalwater.


Zie ook

Op de website van de Waterinnovatieprijs staan alle ingediende projecten van de waterschappen per thema op een rij.