Bouwen in Rijnenburg: nee, tenzij klimaat- en bodemdalingsbestendig

Gepubliceerd op 24 februari 2022

De woningnood is hoog in Nederland, ook in de regio Utrecht. Daarom wordt nadrukkelijk gekeken naar de polder Rijnenburg voor (grootschalige) woningbouw. Als waterschap begrijpen we goed dat de aanpak van het woningtekort een urgente opgave is, maar Rijnenburg is geen goede locatie om te bouwen. Keuzes van nu kunnen grote gevolgen hebben voor de toekomst. Daarom is ons standpunt: nee, tenzij klimaat- en bodemdalingsbestendig.

Water en bodem sturend in ruimtelijke ordening

In het nieuwe regeerakkoord worden water en bodem genoemd als sturende principes bij de ruimtelijke ordening. Dat geldt zeker ook voor locatiekeuzes van bijvoorbeeld woningbouw. Rijnenburg heeft een zakkende veenbodem en delen van de polder liggen laag en zijn gevoelig voor wateroverlast. Het volledig volbouwen van Rijnenburg staat daarmee haaks op water en bodem centraal stellen bij de ruimtelijke inrichting. Daarom is het waterschap hier geen voorstander van.

Voorbereiden op extreem weer

Afgelopen zomer viel in Limburg extreem veel neerslag. Dat kan ook in de regio Utrecht gebeuren. Een recente analyse van het waterschap laat zien dat bij dergelijke hoeveelheden neerslag een groot deel van Rijnenburg onder water komt te staan. Tegelijkertijd is de polder een mogelijk zoekgebied voor waterberging bij extreem weer. Nog twee redenen om de polder Rijnenburg niet volledig vol te bouwen.

Vroegtijdig in het proces meedenken

Ondanks dat het waterschap geen voorstander is van bouwen in Rijnenburg, wil het graag betrokken zijn bij het eventuele verdere ontwerpproces. Hoogheemraad Els Otterman geeft aan: "Mocht de gemeente Utrecht toch besluiten tot woningbouw in de polder, dan alleen als dit klimaat- en bodemdalingsbestendig gebeurt. Het waterschap denkt en doet graag aan de voorkant mee, bijvoorbeeld over alternatieve vormen voor woningbouw, zoals bouwen op palen of drijvend bouwen. Dat geldt overigens niet alleen voor Rijnenburg maar ook voor andere plekken in ons gebied.”


Wat als 'de waterbom' was gevallen in De Stichtse Rijnlanden?

De 'waterbom' die afgelopen zomer in Limburg viel (175 mm in twee dagen) geprojecteerd op het gebied van De Stichtse Rijnlanden (waterhoogte in meters)