Pact Groen Groeit Mee brengt meer groen en blauw in Utrechtse regio

Gepubliceerd op 8 februari 2022

Namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ondertekende hoogheemraad Bert de Groot op 7 februari 2022 samen met bijna veertig overheden, natuurorganisaties en andere partners het Pact van Groen Groeit Mee. Met het Pact benadrukt het waterschap de ambitie om bij alle ruimtelijke plannen (recreatief) groen en water evenredig en volwaardig te laten meegroeien. Het is vanzelfsprekend om mobiliteit en infrastructuur aan het begin van een ruimtelijk project mee te nemen, anno 2022 voegen we hier ‘groen en blauw’ aan toe.

De Utrechtse regio groeit de komende jaren flink. Door Groen Groeit Mee spreken we af, dat we bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen groen en water steeds volwaardiger integreren. Alleen op die manier zijn we optimaal voorbereid op het veranderende klimaat. Als waterschap willen we een meer sturende rol als het gaat om ruimtelijke beslissingen. Dat vraagt om een integrale denkwijze, samen met andere overheden. Daarom is het waterschap blij met de ondertekening van het Pact voor Groen Groeit Mee.

Gezamenlijke ambitie, verschillende belangen

Voor het realiseren van de ambitie is een brede inzet en een lange adem nodig. De Groen Groeit Mee partners onderschrijven het belang van deze gezamenlijke inspanning en zijn trots dat Groen Groeit Mee in het nieuwe regeerakkoord wordt genoemd. Het delen van de ambitie en het respectvol samenwerken met oog voor de verschillende belangen voor het landelijk gebied vormt de basis van de samenwerking. We vinden het dan ook belangrijk om de verdere invulling samen met de landbouwsector te doen.

‘Groen en blauw’ meenemen in ieder ruimtelijk plan

De Utrechtse regio behoort tot de meest competitieve regio’s in Europa: veel mensen willen hier werken en wonen, mede door onze groene leefomgeving. Tegelijkertijd zijn we ook de snelst groeiende regio van Nederland. Het is een uitdaging om het juiste evenwicht tussen woningen, infrastructuur, groen en landschap te bewaren.

Groen en blauw zijn van grote waarde als het gaat om de gezondheid van inwoners, klimaatadaptatie en biodiversiteit. We werken mee aan een goede mix van groen, landbouw, natuur, landschap en water door deze elementen voortaan op te nemen in ieder ruimtelijk plan. Verstedelijking en het versterken van bestaand en nieuw groen worden in samenhang ontwikkeld, zodat het geheel bijdraagt aan de kwaliteit van de regio. De komende tijd gaat het waterschap aan de slag met het uitwerken van een aantal concrete (voorbeeld)projecten.

Brede samenwerking

De vier Utrechtse waterschappen, U16, Regio Amersfoort en het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley werken onder regie van de provincie Utrecht samen aan Groen Groeit Mee. Naast deze overheden zijn ook de groene organisaties betrokken, zoals Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer.


Wensen voor Groen Groeit Mee