Boerensloot Montfoort geselecteerd als mooie waterparel

Gepubliceerd op 19 november 2021

Uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang de watermonsters’ van Natuur & Milieu is de levendige boerensloot in Montfoort naar voren gekomen als een waterparel met een goede waterkwaliteit en met veel verschillende soorten waterdieren. In dit onderzoek zijn in totaal tien wateren in Nederland geselecteerd waar het goed gaat met de waterkwaliteit en die positief worden beleefd door omwonenden. Deze tien wateren kunnen als voorbeeld dienen om meer waterparels in Nederland te realiseren.

Meer waterparels

De tien deelnemende waterschappen hebben uit de wateren die in het burgeronderzoek het beste scoorden 10 waterparels gekozen. Deze waterparels liggen verspreid over Nederland in zowel natuur-, stedelijke als agrarische gebieden. De gevonden waterparels laten zien dat het op veel meer plekken mogelijk is om waterparels met een rijke biodiversiteit en een goede waterkwaliteit te realiseren.

In het gebied van de Stichtse Rijnlanden zijn meerdere watergangen in het onderzoek als geheel goed beoordeeld, maar de boerensloot in Montfoort scoorde een 10 voor belevingswaarde. Een goede reden dus om deze boerensloot te selecteren als waterparel.

Wat is een goede waterkwaliteit?

Een goede waterkwaliteit is te herkennen aan helder water met veel verschillende waterplanten. Daarnaast leven er in water met een goede waterkwaliteit veel soorten waterdiertjes. Veel waterplanten en dieren zijn tekenen van een goede biodiversiteit.

We zijn natuurlijk heel trots op de sloten die goed gescoord hebben in het onderzoek. Maar ook toont het onderzoek aan dat de meeste sloten nog niet op orde zijn. Daarom zet De Stichtse Rijnlanden zich volop in om te werken aan schoon en gezond water. De afgelopen jaren is al veel gedaan om het water schoner en leefbaarder te maken voor planten en dieren. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Dat heeft op deze plekken geleid tot een aanzienlijke verbetering. Maar er moeten nog grote stappen gezet worden, zodat er op veel meer plekken waterparels ontstaan en de doelen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) in 2027 behaald worden.

Verbeteren waterkwaliteit doen we samen

De verbetering van de waterkwaliteit vraagt om extra inzet van iedereen. Als waterschap beheren we onze sloten en slootkanten met zorg voor flora en fauna. We bouwen in Houten een installatie die medicijnresten uit het rioolwater gaat halen. En we gaan door met het aanleggen van vispassages, natuurvriendelijke oevers. Planten en dieren die van nature niet in Nederland thuishoren bestrijden we.

Daarnaast werken we actief samen met inwoners, agrariërs, gemeentes en natuurorganisaties. We proberen zoveel als mogelijk concrete afspraken met de verschillende partijen te maken en steunen graag goede initiatieven. Zo werken we samen aan de verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit, zodat mooie watergangen met een hoge belevingswaarde ontstaan.

Vang de Watermonsters

Het burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ is een initiatief van onder meer Natuur & Milieu, de ASN Bank en tien waterschappen, waaronder Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Mensen in heel Nederland brachten deze zomer de waterkwaliteit in kaart van bijna 1.100 kleine wateren zoals sloten, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen. Van de metingen zijn er 70 in het gebied van De Stichtse Rijnlanden uitgevoerd.


De waterparel in Montfoort kenmerkt zich door helder water, het voorkomen van kranswieren en krijgt een 10 voor de beleving.