Waterschap sluit raamcontract voor vernieuwing procesautomatisering van rioolwaterzuiveringen

Gepubliceerd op 12 oktober 2021

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 23 september een raamovereenkomst met drie aannemers gesloten voor de vernieuwing van de procesautomatisering voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s).

Bij de herbouw van de rwzi Utrecht in 2019 heeft de aannemer reeds een nieuwe standaard voor de automatisering ontwikkeld. Nadat deze nieuwe standaard in Utrecht afdoende getest was, kwam het idee om de standaard toe te passen op de overige zuiveringen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De afgelopen tijd heeft het waterschap bij de rwzi in Oudewater een pilotproject hiervoor uitgevoerd. Nu gaat het waterschap de nieuwe standaard op de overige zuiveringen uitrollen. Lopik en De Bilt worden als eerste opgepakt.

Wat doet procesautomatisering?

Procesautomatiseringssystemen worden gebruikt om een proces te volgen, te sturen en te controleren en omvat de geautomatiseerde besturing van processen met behulp van een computer. Via zulke systemen kunnen bijvoorbeeld de functies van pompen en kleppen worden aangestuurd. Op de rwzi’s zorgt de procesautomatisering ervoor dat het zuiveringsproces optimaal verloopt zonder dat er constant een operator aanwezig hoeft te zijn. Storingen worden automatisch gemeld aan de storingsdienst en procesgegevens over het verloop van het zuiveringsproces worden continu geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig voor de rapportage aan controlerende instanties en voor het optimaliseren en evalueren van het zuiveringsproces.

Raamovereenkomst

De raamovereenkomst omvat het vernieuwen van de procesautomatisering van in totaal veertien rioolwaterzuiveringen op basis van de ervaringen met de pilot in Oudewater. Voor de werkzaamheden zijn de volgende partijen gecontracteerd: ICT Nederland/van der Sijs, Beenen en Croon, Wolter & Dros. De werkzaamheden van de aannemers omvatten op hoofdlijnen de engineering, levering, installatie, het testen en de ingebruikname van de hardware en software op basis van de nieuw ontwikkelde standaard. Het uitrollen van de procesautomatisering zal zoveel mogelijk worden meegenomen in de normale onderhoudscyclus van de zuiveringen. De werkzaamheden zullen ongeveer vier jaar (met een optie tot twee maal één jaar verlenging) in beslag nemen. Met de opdracht is een bedrag van maximaal 5 miljoen euro gemoeid.