Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor onderzoek en vraag een meetkit aan

Gepubliceerd op 2 juni 2021

Het wateronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ begint en we hebben jouw hulp nodig! Met dit onderzoek krijgen we een goed beeld van de waterkwaliteit in kleine wateren. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank. De NWB Bank en tien waterschappen doen mee, waaronder De Stichtse Rijnlanden.

Schoon water is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier. Verschillende overheden in Nederland meten de waterkwaliteit van grote wateren. Met de hulp van inwoners kunnen wij meer inzicht krijgen van kleinere wateren, zoals sloten en kleinere plassen. Iedereen kan meedoen, jong en oud.

Vang de watermonsters: wat ga je doen?

Meld je nu al aan via www.vangdewatermonsters.nl. Je ontvangt dan een meetkit. Via de instructies op de website ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgeronderzoeker verschillende onderdelen van het water onderzoeken. Gup helpt je hierbij met informatie en filmpjes hoe je het kan aanpakken. Je meet de helderheid en diepte met je zelfgemaakte Secchi -schijf en bekijkt welke waterplanten insecten, vogels, vissen en waterdiertjes je ziet. Dit leg je allemaal vast met je mobiel. Je maakt foto’s om vast te leggen waar je hebt gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. Ook tel je hoeveel zwerfaval er ligt bij de meetlocatie. Gup, Drollentrol, Spoelbaksel en anderen vertellen je meer over bronnen van vervuiling en wat je zelf kan doen. Na afloop van het onderzoek kun je de resultaten van jouw meting terugzien op de website. Natuur &Milieu gebruikt deze resultaten voor verder onderzoek.

Win-win situatie

Hoogheemraad Bert de Groot van het waterschap hoopt dat veel mensen met deze actie meedoen: “We werken in een aantal gemeenten al samen met vrijwilligers in stedelijk gebied die regelmatig de waterkwaliteit meten. En ook in het landelijk gebied doen boeren en vrijwilligers mee aan het project de Bloeiende boerensloot. Maar om een goed beeld van de kleinere sloten te krijgen is alle hulp welkom. En het is leuk en leerzaam.”

Biodiversiteit

In en rond schoon water groeien veel verschillende soorten waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor de biodiversiteit en daarom is dit onderzoek belangrijk.

Deelname aan het onderzoek is volledig Corona-proof te doen door je te houden aan de anderhalve meter afstand. Het is bekend dat de ziekte zich niet verspreidt in oppervlaktewater.