Geuroverlast rwzi Utrecht

Gepubliceerd op 24 april 2020

Sinds april 2019 is de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Utrecht Overvecht in bedrijf. Ondanks dat de zuivering het afvalwater goed zuivert, is er de laatste weken helaas meer geur vrijgekomen, doordat de installatie die deze geur moet opvangen niet goed werkt.

Vanuit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) betreuren wij de situatie en begrijpen dat de geuroverlast onprettig voor u is als omwonende en dat de lange duur van de maatregelen irritaties kan geven. Daarom ontvangen wij regelmatig vragen wat er precies aan de hand is met deze geurbehandelingsinstallatie en waarom herstelmaatregelen zo lang duren. Onderstaand lichten wij graag toe wat er nu precies aan de hand is. We snappen dat wij met deze inhoudelijke informatie overlast en ongenoegen daarover niet bij u kunnen wegnemen. Wat wij wel hopen is dat wij u duidelijk kunnen maken dat wij uw klachten serieus nemen en alles in het werk stellen de geurbehandeling zo snel mogelijk weer volledig en optimaal te laten functioneren.

De geurbehandeling van de RWZI bestaat uit twee onderdelen:

  1. Lavafilters die geuren uit het rioolwater afbreken;
  2. Microgaswassers en actief koolfilters die de geur van de slibverwerking absorberen.

Door een technische storing begin dit jaar werkten 2 van de 8 lavafilters niet goed. Inmiddels zijn de filters gerepareerd en laten geurmetingen zien dat zij steeds beter functioneren. Het duurt enkele weken voordat de filters weer optimaal werken. Gedurende deze periode meten wij het functioneren van de filters en de geuruitstoot.

Microgaswassers en actiefkoolfilters

Het samenspel tussen de microgaswassers en de actiefkoolfilters gaat niet zoals het hoort, waardoor zo nu en dan geur onvolledig wordt gezuiverd. Ook aan het herstel van de gaswasser wordt gewerkt. De leverancier is deze week begonnen met uitgebreide meet- en reparatiewerkzaamheden om ervoor te zorgen dat dit apparaat weer werkt zoals het moet. Als extra maatregel worden in juni schoorstenen op de lavafilters geplaatst. Deze zorgen ervoor dat de gezuiverde lucht die vrijkomt beter en in kleinere concentraties wordt verspreid.

De reden dat de reparaties en aanpassingen soms langer duren, komt doordat de installatie een complex systeem is waarin verschillende apparaten met elkaar samenwerken. Voordat reparaties en aanpassingen gedaan kunnen worden, moet eerst het effect van deze ingrepen worden onderzocht. Daarvoor maken we ook gebruik van onafhankelijke ingenieursbureaus. Een voorbeeld is Buro Blauw, expert op gebied van luchtkwaliteitsonderzoek. Zij hebben deskundigen in dienst die zijn geselecteerd op hun uitzonderlijke reukvermogen en maken regelmatig een ronde door de omgeving om de geur waar te nemen en bij te dragen aan een goede oplossing.

Biologische principes

Zodra een reparatie of aanpassing is gedaan, duurt het enige tijd voordat verbetering is waar te nemen. Veel van de RWZI systemen, waaronder ook de geurbehandeling, werken met biologische producten en volgens biologische principes. Dat betekent dat de systemen tijd nodig hebben om weer maximaal te kunnen werken.


Meer informatie

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen door te mailen naar nieuwbouw_RWZIutrecht@hdsr.nl of te bellen naar 030 634 57 00.