Regio Deal bodemdaling officieel van start

Gepubliceerd op 21 november 2019

Op donderdag 21 november 2019 is de Regio Deal bodemdaling Groene Hart officieel van start gegaan. Dat gebeurde tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling in Fort Voordorp in Groenekan. Ook Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is partner van de Regiodeal. Hoogheemraad Bert de Groot zette namens het waterschap zijn handtekening.

Het Groene Hart en andere veengebieden kampen met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2 uitstoot vanuit het landelijk gebied, het inklinken van agrarische gronden, en de kosten die met name in het stedelijk gebied in de miljarden lopen. Er zijn daarom nieuwe invalshoeken nodig voor o.a. het wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van woningen. Binnen de Regio Deal werken 8 regionale overheden*), de rijksoverheid*), kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samen aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door meer dan 20 innovatieve experimenten uit te voeren. De partijen investeren gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling. De kennis en oplossingen die in de regio worden verzameld, kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast. Zo worden we samen bodemdaling de baas!

De start bezegeld

Tijdens het congres bodemdaling, dat wordt georganiseerd door het Platform Slappe Bodem i.s.m. het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, ging de Regio Deal officieel van start. Aan Hilde Niezen (bestuurlijk trekker van de Regio Deal namens de 8 regionale overheden) en Johan Osinga (directeur-generaal van het ministerie van LNV en verantwoordelijke namens het rijk) werden op het podium eerst enkele vragen gesteld. Aan het einde van dit gesprek werd de figuurlijke brug geslagen over het samen aan de slag gaan. Niet alleen in de projecten, maar ook door af te spreken om samen regelmatig op werkbezoek te gaan. Want tijdens dit soort bezoeken wordt duidelijk zichtbaar wat de problemen zijn en welke stappen ondernomen moeten worden om met deze problemen om te gaan. Letterlijk dus met de voeten in het veen! Om daarop goed voorbereid te zijn, stonden op het podium naast een tuinbankje twee paar Regio Deal bodemdaling laarzen klaar. Hilde Niezen en Johan Osinga trokken deze laarzen gelijk aan voor het zetten van de handtekening op de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart, waarmee de start is bezegeld en de uitvoering kan beginnen.

Hilde Niezen: “Vandaag is een geweldige dag, want we gaan nu keihard aan de slag om de bodemdalingsproblematiek in veengebieden het hoofd te bieden. Dit is zeer belangrijk, want we staan de komende decennia met de bodemdaling voor een grote en kostbare maatschappelijke opgave. We gaan met ruim 20 innovatieve projecten op zoek naar oplossingen om de bodemdaling op het platteland en in de stad de baas te worden!“

Johan Osinga: “Wij stonden hier vandaag met z’n tweeën maar we gaan natuurlijk met z’n allen aan de slag, ook vanuit de 5 ministeries gaan we concreet bijdragen aan werkende oplossingen en hier van leren in de projecten en pilots van de Regio Deal. En die laarzen die ik vandaag van Hilde kreeg, komen heel goed van pas bij de werkbezoeken die we willen organiseren. Door zelf te praten met boeren en inwoners wordt duidelijk tegen welke problemen men in de praktijk aan loopt en wat wel werkt en wat anders moet.”

Bodemdalingdebaas.nl gaat live

Tijdens de aftrap ging ook de website van de Regio Deal live: www.bodemdalingdebaas.nl. Op deze website kunt u informatie vinden over de ruim 20 projecten die nu starten. Naast een omschrijving van de projecten (inclusief contactpersonen) vindt u op de website de initiatiefnemers van de Regio Deal, de project- en kennispartners, uitleg over de aanpak, links en documenten, nieuws en meer.

*)  De 8 regionale overheden zijn: gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Gouda, gemeente Woerden, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Het Rijk is aangesloten via vijf ministeries: LNV, BZK, I&W, EZK en OCW.


Hilde Niezen en Johan Osinga zetten hun handtekening voor de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

Fotograaf: Vincent Basler