Kroosslurper actief in vijver Naarderveste in Nieuwegein

Gepubliceerd op 17 oktober 2019

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft onlangs een kroosslurper geplaatst in de vijver aan de Naarderveste in Nieuwegein. De kroosslurper haalt het kroos uit het water. Hierdoor wordt het water weer schoon en gezond. De plaatsing van het apparaat is een pilot van het waterschap en de gemeente Nieuwegein om te onderzoeken of een kroosslurper op deze plek werkt.

Werking kroosslurper

Het principe van een kroosslurper is vrij eenvoudig. Kroos groeit goed als het water stil staat. Door een klein hoogte verschil in het water te maken, veroorzaakt de kroosslurper een draaikolk. Deze draaikolk ‘slurpt‘ het kroos op en voert het, via de duiker (pijp) die onder de grond ligt, af naar een watergang waar wel genoeg stroming is.

Kroosslurper in Nieuwegein

Wat is kroos

Kroos zijn hele kleine waterplantjes, per stuk niet veel groter dan één klein blaadje. Een klein beetje kroos is niet erg, maar kroos is een woekerende plant. Het blijft net zo lang door groeien tot de hele vijver vol zit. De hele vijver ziet dan groen en de andere planten krijgen geen licht en zuurstof meer en kunnen dood gaan.

Niet overal kroosslurpers

Het is niet mogelijk om overal waar kroos voorkomt, een kroosslurper te plaatsen. Zo spelen windrichting, de afvoer naar een sloot in de buurt en de hoogte van het oppervlaktewaterpeil een rol bij de werking van de kroosslurper. Met behulp van de kroosslurper is het kroos, in de vijver van Naarderveste, inmiddels verdwenen. De zware regenval van de afgelopen tijd heeft daar zeker een rol bij gespeeld. Het waterschap houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.