Rioolwaterzuivering Utrecht officieel geopend

Gepubliceerd op 7 oktober 2019

Gezamenlijk persbericht

De nieuwe rioolwaterzuivering in Utrecht is officieel geopend! Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur & Waterstaat, verrichtte maandag 7 oktober de openingshandeling. Hiervoor doopte zij met een fles effluent (gezuiverd afvalwater) één van de zes pas gebouwde zuiveringstanks. Aanstaande zaterdag 12 oktober is de feestelijke open dag voor alle inwoners van Utrecht en andere geïnteresseerden.

Het bouwen van deze grootschalige, nieuwe rioolwaterzuivering, was een behoorlijke klus. De afgelopen jaren is er door verschillende partijen veel werk verzet. In 2016 is het contract tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de aannemerscombinatie Heijmans/GMB getekend. Daarna is gestart met het opstellen van het ontwerp en andere voorbereidende werkzaamheden. In mei 2017 sloeg burgemeester Van Zanen (Utrecht) de eerste paal in de grond, waarmee de uitvoering van start ging. Tijdens de overgangsfase (van de oude naar de nieuwe zuivering) bleef het zuiveringswerk onverminderd doorgaan. Sinds eind april 2019 verwerkt de nieuwe zuivering al het afvalwater van de stad Utrecht.

Bert de Groot, hoogheemraad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: "Ik ben enorm trots op zowel het eindresultaat als de goede bouwperiode die we achter de rug hebben. De omschakeling van de oude naar de nieuwe zuivering was best wel eens spannend. Helaas was er soms (geur)hinder voor de direct-omwonenden. Gelukkig kunnen we nu vooruit kijken, al volgt er nog een periode van sloop van de oude installatie. Met deze nieuwe zuivering kunnen we de komende 30 tot 40 jaar het afvalwater zuiveren tot een niveau dat nog nooit eerder zo schoon was!"

Sander Dekker, namens aannemerscombinatie Heijmans/GMB: "Er is bewust gekozen om in dit project met twee aannemers samen te werken: GMB heeft veel ervaring met het bouwen van zuiveringen; Heijmans met het realiseren van grote complexe projecten. We maakten gebruik van elkaars expertise. Beide partijen kijken positief terug op het bouwproces van deze grootschalige zuivering. In zeer korte tijd is er veel gerealiseerd. Door tal van mensen is met hart en ziel aan dit bouwproject gewerkt. En met succes!"

Feest!

Op zaterdag 12 oktober aanstaande is de feestelijke open dag! Tussen 11:00 en 16:00 uur kan iedereen uit de stad Utrecht en andere geïnteresseerden een kijkje komen nemen op het zuiveringsterrein. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om een rondleiding te volgen en hierbij één van de zes zuiveringstanks te beklimmen. Voor jong en oud is er genoeg te zien en te beleven.

Nereda®-technologie

De nieuwe zuiveringstanks werken met de ultramoderne Nereda®-technologie. Royal HaskoningDHV is eigenaar van deze technologie, waarbij het water wordt gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. Rioolslib en het schoongemaakte water zijn hierdoor makkelijk van elkaar te scheiden: de slibkorrels zakken namelijk naar de bodem. De nieuwe rioolwaterzuivering verbruikt minder energie, neemt minder ruimte in, verspreidt minder geur, kan meer water zuiveren en levert schoner water.

Nieuw entreegebouw

Het nieuwe entreegebouw bevindt zich aan de zijde van de Brailledreef. Het gebouw is voorzien van een grote toegangspoort en heeft een groen dak. Zo’n groen dak kan regenwater vasthouden in periodes met hevige regenval en houdt extreme warmte langer uit het gebouw. In het gebouw wordt ook gebruik gemaakt van een warmtepomp. Dit gebouw is de nieuwe entree voor bezoekers en biedt ook ruimte voor groepsexcursies.

Sloop oude zuivering

Het werk op het zuiveringsterrein is nog niet helemaal klaar. Wat nog volgt is de sloop van de oude rioolwaterzuivering. De sloop start begin 2020 en duurt naar verwachting ruim anderhalf jaar. Direct-omwonenden worden voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden geïnformeerd.