Hoe schoon is Utrechts water?

Gepubliceerd op 26 september 2019

Op maandag 23 september 2019 onderzochten Hoogheemraad Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en wethouder Kees Diepeveen van de gemeente Utrecht, samen met buurtbewoonster Ellen Alzer, de waterkwaliteit bij de Alexander Numankade en de Jan van Galenstraat. Utrecht doet dit jaar voor het eerst mee aan ‘Het Schone Waterexperiment’. Een pilot om burgers te betrekken bij waterkwaliteit in het werkgebied van het waterschap.

Samen meten samen weten

Elke drie jaar voeren de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen stadswaterscans uit om de waterkwaliteit van het stadswater te bepalen.

In 2018 vielen de resultaten tegen ten opzichte van 2015. Hierdoor ontstond de vraag: “was 2018 door de warmte en droogte een slecht jaar of zijn de resultaten juist wel representatief voor de stadswaterkwaliteit in Utrecht?” Mede hierdoor is Het Schone Waterexperiment van de gemeente Utrecht en ons waterschap opgestart. Op 50 plaatsen in Utrecht meten vrijwilligers maandelijks de waterkwaliteit. Elke maand noteren de vrijwilligers of er kroosbedekking is, wat voor doorzicht er is, welk cijfer zij de watergang zouden geven en andere basiswaarnemingen. Dit geeft ons een breder beeld over de waterkwaliteit in hun omgeving en in de tijd. Mede op basis van deze kennis bekijken we welke maatregelen kunnen worden genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Verder zorgt het project voor wederzijdse bewustwording. De deelnemers leren hoe het waterschap en de gemeente naar de watergang kijken en wij leren hoe de deelnemers naar watergangen kijken. Zo kunnen we samenwerken aan goede ecologische waterkwaliteit en de beleving van ons stedelijk water vergroten.

Citizen Science

Het Schone Waterexperiment is een voorbeeld van ‘Citizen Science’. Dit betekent dat inwoners resultaten verzamelen en dat onderzoekers, in dit geval waterschap en gemeente, daar gebruik van maken.

“Ik doe mee met Het Schone Waterexperiment, omdat ik het erg belangrijk vind en ik direct in mijn buurt water heb. Dit is voor mij een kleine moeite om te doen. Per plek ben ik een kwartiertje bezig en ben ik snel weer thuis. Ik vind het fijn om iets te doen voor de stad”, aldus Ellen Alzer.

De gemeten waterkwaliteit wordt maandelijks bijgehouden op de website van het Schone Waterexperiment.


In het project “Samen meten, samen weten”, onderdeel van Het Schone Waterexperiment, meet je met eenvoudige metingen iedere maand de waterkwaliteit en bekijk je hoe het water eruit ziet.